2007 Göç Raporu göçmen karşıtlığının belgesi

Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda 2007 Göç Raporu karar altına alındı. Rapora göre, Almanya’ya göç edenlerin sayısında son yıllarda kaydedilen gerileme, 2007 yılında da sürdü. Raporda yer alan rakamların Almanya’ya göçü engelleyen resmi politikanın ve bu amaçla yasaların sertleştirilmesinin dolaysız sonucu olduğunu söyleyen Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, „Bir yanda Alman ekonomisinin kalifiye eleman açığı olduğu ileri sürülerek, bu açığı kapatmak üzere yeni düzenlemeler yapılırken, diğer yanda bu üllkede yaşayan göçmenlerin hayatını karartan, vatandaşlı»a geçişleri ve aile birleşimini zorlaştıran yasalar çıkarılarak göçün önü alınmaya çalışılıyor “ dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi: