21 bin 500 Türk Alman vatandaşlığını kaybetti

Almanya’da 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlü»e giren Vatandaşlık Yasası’ndan dolayı, Alman vatandaşı olduktan sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçtikleri için do»rudan Alman vatandaşlığından çıkartılan Türklerin sayısının 21 bin 500 olduğu bildirildi.

Sol Parti tarafından bu konuda verilen bir soru önergesi üzerine federal hükümetten yapılan açıklamada, Alman vatandaşı olan 21 bin 500 Türkün, 1 Ocak 2000 tarihinde değişen Vatandaşlık Yasası’ndan dolayı yeniden Türk vatandaşlığına geçtikleri için do»rudan Alman vatandaşlığından çıkartıldıkları belirtildi.

Aynı şekilde Alman vatandaşlığından çıkartılan diğer ülkelerden olan kişiler konusunda ise sayıların bulunmadığını ifade eden hükümet, ayrıca Alman vatandaşlığından çıkartılan Türklerin yeniden oturma izni alıp almadıklarının da bilinmediğini kaydetti.

Sol Parti milletvekilleri Sevim Dagdelen ve Ulla Jelpke, hükümetin cevabına karşılık yaptıkları ortak açıklamada, “Ma»durlar ve bazı derneklerin talep ettiği şekilde yeniden vatandaşlı»a geçişlerin kolaylaştırılması karşılık bulmazken, yıllardan bu yana Almanya’da yaşayan bu kişiler yeniden yabancılar dairelerinin çarklarına terk ediliyorlar. Bu da Vatandaşlık Yasası’nın yeniden yenilenmesi gerektiğini gösteriyor” dediler.

Ortak açıklamada ayrıca, 16 Avrupa ülkesinde vatandaşlı»a geçen yabancılardan, eski vatandaşlıklarından ayrılmalarının talep edilmediğine dikkat çekildi.