7. Yabancılar Raporu çözüm getirmiyor

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer bugün yayınlanan 7. Yabancılar Raporu’nu kamuoyuna sundu. Sol Parti Federal Meclis Grubu olarak Haziran 2007’de açıklanmış olması gereken raporun bir an önce yayınlanması için Federal Meclise 21.06.07 tarihinde bir önerge sunduğunu hatırlatan Sevim Dagdelen, rapora ilişkin olarak, "Sayın Böhmer, bugün 7. Yabancılar Raporu’nu yayınladı. Geçmişe bakıldığında, daha önce yayınlanan altı raporda da sadece varolan sorunların tespit edildiği, çözüme yönelik olarak iyiniyet beyanından ileri gitmeyen açıklamaların yapıldığı ve somut adım atılmadığı görülecektir" değerlendirmesinde bulundu.