‘Uyum kurslarına ayrılan bütçe yetersiz’

Sol Parti’nin Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, uyum kursları için 2009 bütçesinde ayrılan 174 milyon euronun yetersiz kalacağını söyledi.
50 milyon euroluk ek bir kaynağın daha gerekli olduğunu söyleyen Dagdelen, “Aslında yeni düzenlemelere gidilerek, uyum kurslarının daha nitelikli hale getirilmesi gerekiyor. Ancak korkarım ki; şimdi ortaya çıkan ek kaynak ayrılması zorunluluğu nedeniyle Federal Hükümet gerekli bu yeni düzenlemeleri erteleme yolunu seçecektir. Bugün uyum kurslarında ders veren kalifiye ö»retmenlere Hartz IV yardımı düzeyinde ücret ödenmektedir. Azgın bir sömürü anlamına gelen bu durum kabul edilemez ve kursların niteliğine de zarar vermektedir. Bu koşullarda katılımcıların yarısı bile, yasalarda öngörülen düzeyde Almanca ö»renememekte ve diploma alamamaktadır” dedi. Yeni koalisyon ortaklarının, Almanca ö»renmenin kendi uyum politikaları açısından merkezi bir öneme sahip olduğunu iddia ettiklerini söyleyen Dagdelen “Ancak uyum kursları ö»retmenlerine ödenen damping ücretlerle bu hedefe ulaşmak mümkün değildir. Sol Parti olarak uzun süredir kurs veren kurumlara daha fazla kaynak aktarılmasını ve ö»retmenlere asgari 25 euro saat ücreti ödenmesini talep ediyoruz. Ancak koalisyon partileri, asgari ücretlere ideolojik sapkınlıkla karşı çıktıkları için bu talebimizi reddediyor. Bu nedenle inandırıcılıkları olmadığı açıkça görülüyor. Federal Hükümet göçmenlere karşı ‘uyum istemiyorlar’ polemiklerine girişeceğine, uyumu mümkün kılacak koşulları yaratmalıdır” dedi.