“Laf üretiyorlar çözüme yanaşmıyorlar”

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in yurtdışında alınmış meslek eğitimi ve okul diplomalarının tanınması konusunda yaptığı açıklamaları kuru laf kalabalığı olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili verdiği bir yazılı soru önergesine Böhmer tarafından verilen yanıtları değerlendiren Dagdelen, “Federal Hükümetin bu konuda yapılan sayısız açıklamalara rağmen elle tutulur bir girişimde bulunmadığı bir kez daha kanıtlandı” diyerek açıklamada bulundu.
Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “23 Haziran 2009 tarihinde iki sorudan oluşan bir yazılı önerge verdim. Önergede, Maria Böhmer’in yurtdışında alınmış diplomaların Almanya’da tanınması konusunda yaşanan sıkıntıları bir ‘skandal’, ‘kabul edilemez bir durum’, ‘bir an önce giderilmesi gereken bir durum’ olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, buna rağmen sorunun çözümü için Sol Parti Federal Meclis Grubu olarak hazırladığımız ö-nergenin hükümet ortakları tarafından reddedildiğine dikkat çektim. Hükümetin bu konuda başlatacağını duyurduğu girişimlerin bu yasama döneminde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bile bile farklı açıklamalar yaptığını ve bu ‘skandalı’ çözmeyi çıkmaz ayın 15’ine ertelediğini ifade ettim. Buradan hareketle hükümet olarak içine düştükleri çelişkiyi nasıl açıklayacaklarını sordum. Sayın Böhmer’in bu önergeme verdiği 30 Haziran tarihli yanıt da bir kez daha gösteriyor ki; bu konuda laf üretmekte sınır tanımayan hükümet çözüm üretmeye yanaşmıyor ve bundan da en küçük bir rahatsızlık duymuyor. Hükümetin attığı tek somut adım, bu konuda bilimsel araştırmalar hazırlatmakla sınırlı kalmıştır. Oysa sorun araştırma yaptırtmayı gerektirmeyecek kadar açıktır ve yıllardır herkesin malumudur. Sayın Böhmer’in kabul edilemez bu vurdumduymazlığını kamuoyuyla paylaşmayı bir görev olarak görüyorum ve konunun bundan sonra da takipçisi olacağımı duyurmak istiyorum.“