„Bakım sigortası ihtiyacı karşılamıyor“

Federal Meclis’te bugün koalisyon ortaklarının oyları ile bakım sigortasında değişiklikler kararlaştırıldı. Sol Parti Federal Meclis Grubu Sağlık Politikası Sözcüsü Frank Spieth ile Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen konuyla ilgile yaptıkları ortak basın açıklamasında değişikliklerin yetersiz olduğunu belirterek, bakım sigortasından Almanya’da yaşayan herkesin yararlanmasını sağlayacak bir sistem değişikliğine gidilmesini talep ettiler.