Aile birleşimi vizelerinde düşüş kalıcı

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen’in aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan ve 28 A»ustos 2007’de yürürlü»e giren yasa değişikliğinin sonuçlarını ortaya çıkarmak için üç aylık periyotlarla Federal Hükümete yönelttiği soru önergelerinin beşincisi de yanıtlandı. Hükümetin soru önergesine verdiği yanıt, aile birleşimi vizelerinde yaşanan düşüşün kalıcı olduğunu gösteriyor. Yasanın yürürlükte olmadığı 2006 ile tüm yıl boyunca yürürlükte olduğu 2008 yılları kıyaslandığında aile birleşimlerinde yaklaşık dörtte bir oranında gerileme var. Bu da yasanın amacının iddia edildiği gibi zorla evlendirmeleri değil, aile birleşimini engellemek olduğunu gösteriyor” diyen Dagdelen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

28 Ocak 2009 tarihinde verdiğim soru önergesini yanıtlayan Federal Dışişleri Bakanlığı’nın rakamları, aile birleşimi vizelerinde yaşanan düşüşün geçici olmadığını gösteriyor. Federal Hükümet, yasanın yürürlü»e girdiği tarihden itibaren yaşanan düşüşün ‘geçici bir durum’ olduğunu ileri sürmüştü. Oysa yasanın yürürlükte olmadığı 2006 ile tüm yıl boyunca yürürlükte olduğu 2008 yılları kıyaslandığında, aile birleşimlerinin 39.585’ten 30.767’ye düştüğü, yani yaklaşık dörtte bir oranında gerilediği olduğu görülüyor. Türkiye’den gelenlerin sayısında ise bu düşüş yüzde 33 ile ortalamanın üzerinde.

Bu gerçek ortada dururken, Federal Hükümetin uygulamanın yol açtığı sonuçları ‘zorla evlendirmelere karşı mücadelede başarılıyız’ şeklinde pazarlaması en hafif deyimle mağdurlarla alay etmektir. Uygulama ile Anayasa güvencesindeki ailenin birliği hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Bu yasanın iptal edilmesi talebini yüksek sesle meclis kürsüsünden dile getirmeye bundan sonra da devam edeceğim.

Sevim Dagdelen

Berlin, 20 Şubat 2009