Aile birleşimi vizelerinde düşüş sürüyor

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen’in aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan ve 28 A»ustos 2007’de yürürlü»e giren yasa değişikliğinin sonuçlarını ortaya çıkarmak için Federal Hükümete yönelttiği soru önergelerinin ikincisi yanıtlandı. Hükümetin soru önergesine verdiği yanıt, aile birleşimi amacıyla verilen vizelerdeki düşüşün 2008’in ilk üç aylık döneminde de sürdüğünü gösteriyor. Dagdelen bu düşüşü hükümetin ayrımcılı»a dayalı göç politikası amacına ulaşıyor” sözleriyle değerlendirerek, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: