Aile birleşimine vize darbesi…

Alman Konsolosluğu’ndan "Aile Birleşim Vizesi" alırken uygulanan Almanca bilme koşulu 28 A»ustos 2007’de yürürlü»e girdi. Bu uygulama sebebiyle 2008’in ilk üç aylık döneminde alınan vizelerde büyük düşüş kaydedildi.

Bu düşüş ilk üç ayda yüzde 32 olarak tespit edildi. Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen’in aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan yasa değişikliğinin sonuçlarını ortaya çıkarmak için Federal Hükümete yönelttiği soru önergelerinin ikincisi yanıtlandı. Hükümetin soru önergesine verdiği yanıtta, aile birleşimi amacıyla verilen vizelerdeki düşüşün 2008’in ilk üç aylık döneminde de sürdüğünü gösteriyor. Dagdelen bu düşüşü, "Hükümetin ayrımcılı»a dayalı göç politikası amacına ulaşıyor" sözleriyle değerlendirdi. Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şu görüşlere yer verdi:

Federal Hükümet, aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan yasa değişikliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. 18 Nisan 2008’de sunduğum soru önergesine hükümetin verdiği yanıt (Bkz. BT-Drs. 16/9137 No’lu Meclis belgesi), aile birleşimleri için verilen vizelerdeki düşüşün Ocak-Mart 2008 aylarını kapsayan üç aylık dönemde de düştüğünü gösteriyor. Buna göre, söz konusu dönemde verilen vize sayısı genel toplamda geçtiğimiz yıl 9449’dan 2008’de 6458’e geriledi. Yüzde 32 oranında bir düşüşün ifadesi olan bu düşüş, Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinde verilen vizelerde daha fazla. Türkiye’de verilen aile birleşimi vizelerinin sayısı yüzde 46 oranında gerileyerek, 2583’ten 1405’e düştü.

HÜKÜMET AMACINA ULAŞTI
Bu rakamlar, evlilik yoluyla Almanya’ya gelenlerin sayısının düşürülmesini hedefleyen hükümetin amacına büyük oranda ulaştığını gösteriyor. Türkiye kökenli göçmenler ise bu uygulamadan ortalamanın üzerinde etkileniyor. Bundan sonra da üç aylık aralıklarla en son rakamları ortaya çıkarmak ve kamuoyunun bilgisine sunmak için soru önergeleri vermeye devam edeceğim. Hükümetin ayrımcılı»a dayalı politikalarını, Anayasal güvence altındaki ailenin birliği hakkını ayaklar altına almasını eleştirmeye devam edeceğim. Bu ayrımcı yasa derhal iptal edilmeli, yurtdışında evlenenlerin Almanya’daki eşlerinin yanına gelerek Almanca ö»renmelerinin yolu açılmalıdır.