Ailenin bütünlüğü ayaklar altında

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan ve 28 A»ustos 2007’de yürürlü»e giren yasa değişikliğinin sonuçlarını ortaya çıkarmak için üç aylık periyotlarla Federal Hükümete sunduğu soru önergelerinin sonuncusu olan 18 A»ustos 2009 tarihli önerge de yanıtlandı. Buna göre 2009 yılının ikinci üç aylık dönemi itibarı ile aile birleşimlerindeki düşüş genelde yüzde 17, Türkiye kökenli göçmenlerde ise yüzde 32 oldu. Rakamları yorumlayan Dagdelen, aile birleşimlerindeki gerilemenin kalıcı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Aile birleşimlerini Alman bilme koşuluna bağlayan ve iki yıl önce yürürlü»e giren yasanın yol açtığı düşüşün kalıcı olduğu artık inkar edilemez bir gerçek olarak açı»a çıkmıştır. Hükümetin kendi rakamlarına rağmen bu gerçeği hala inkar etmeye çalışması ve bunun için istatistik hilelerine başvurması da bunu gizlemeye yetmiyor. Yasaya gerekçe yapılmaya çalışılan zorla evlendirmelere karşı mücadele iddiası da çoktan inandırıcı olmaktan çıkmıştır.

Öte yandan Türkiye’de dil sınavına girenlerin yüzde 38’inin sınavı başaramadığı görülüyor. 2008’de Türkiye’de sınavı kazananların sayısı yaklaşık 10 bini bulmasına rağmen sadece 6886 kişiye aile birleşimi vizesi verilmiş olması Almanya’nın ailenin bütünlüğünün korunması konusunda ne denli geri bir noktada olduğunu göstermektedir. En temel insan haklarından olan ve Anayasa güvencesindeki bu hakkın kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmalı ve söz konusu yasa iptal edilmelidir.