Almanya’daki Türkiye vatandaşları askerlikten muaf tutulsun

Federal Hükümet, Sol Parti Federal Milletvekilleri Ulla Jelpke ve Sevim Dagdelen tarafından verilen ve Almanya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının zorunlu tutulduğu askerlik hizmetini konu alan bir soru önergesini yanıtladı. Federal İçisleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmeier’in imzasını taşıyan 3 Temmuz tarihli yanıtı değerlendiren Dagdelen, Federal Hükümetten Türk hükümeti nezdinde Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmaları ve bedelli askerlik uygulamasının iptal edilmesi yönünde girişimlerde bulunmasını talep etti. Dagdelen konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Almanya’da yaşayan ve önemli bir kısmı burada do»muş Türk vatandaşı gençlerin Türkiye’de zorunlu askerlik hizmetine tabi tutulmalarını uyumunu zorlaştıran bir faktör olarak değerlendiriyorum. Türk konsoloslukları, 35 yaşını aşan Türk vatandaşlarının vatandaşlıktan çıkarılma taleplerini kabul etmiyor ve böylece Alman vatandaşlığına geçmeleri engelleniyor. 38 yaşını aşanlar ise pasaportları uzatılmadığı için kaçak durumuna düşüyorlar. Parayı ödeyemeyenler oturum haklarını kaybediyorlar.

Federal Hükümet yanıtında, burada yaşayan ikinci ve üçüncü kuşaktan gençlerden vatandaşlı»a geçmelerinin önkoşulu olarak, önce vatandaşı olduğu ülkede askerliğini yapmış olmasını talep etmenin do»ru olmadığını belirtiyor. Zorunlu askerlik hizmeti yerine kısa devre bedelli askerlik yapmalarını istemenin de aynı şekilde haksız bir beklenti olduğunu belirtiyor. Hükümetin bu değerlendirmesini destekliyorum.

Aynı zamanda bu değerlendirmeden sonuçlar çıkarması ve Türk hükümeti nezdinde girişimlerde bulunması gerekir. Geçtiğimiz Hollanda Meclisi bir karar alarak, hükümetten Türkiye’den gelen çifte vatandaşların askerlikten muaf tutulmaları için girişimlerde bulunmasını talep etmişti. Federal Hükümetin bunu örnek almasını ve Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının bedelli askerlikten muaf tutulmaları için çalışmalar başlatmasını talep ediyorum.