Ayrımcılık ve dışlama, yeni hükümetin programında da kalıyor

Bakanlar Kurulu, yurtdışında kazanılmış meslek eğitimi diplomalarının tanınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenlemenin köşe taşlarını kabul etti. Ocak 2011’de yürürlü»e gireceği açıklanan yeni yasa çıkarma kararını değerlendiren Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, yıllardır gündemde olan bir sorunun çözümünün bu kadar bekletilmiş olmasını ve 10 yıldan fazla bir süredir Almanya’da yaşayanların yasa kapsamı dışında tutulması planlarını eleştirdi. Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Tanınmayan diplomalar sorunu, 2005 yılında hükümetin yayımladığı Yabancılar Raporu’nda resmi olarak dile getirilmişti. Buna rağmen bundan önceki hükümet sorumsuzca davranarak, dört yıl boyunca söz konusu sistematik ayrımcılığı gidermek için tek bir önlem almadı. Şimdiki hükümette Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini sürdüren Maria Böhmer’in planlarına göre, yeni yasa 10 yılı aşkın süredir Almanya’da yaşayanları kapsamayacak. Açıkça görülen o ki; hükümet bu girişimiyle söz konusu haksızlığı gidermekten ziyade, Alman ekonomisinin duyduğu iddia edilen işgücü açığını gidermeyi ve nüfusun hızla yaşlanmasından doğan sorunları çözmeyi hedefliyor.

Bugün sorun tek başına, meslek eğitimi diplomalarının tanınmasını yasal bir hak haline getiren bir düzenlenme çıkarmak değildir. Do»u Avrupa ülkelerinden göç etmiş Alman kökenlilerin meslek eğitimi veya üniversite diplomalarının tanınmasında karşılaşılan zorluklar bunu açıkça göstermektedir. Bugün ihtiyaç duyulan söz konusu yasal düzenlemenin yanısıra, diplomaların tanıyacak kurumların personel ve mali açılardan gerekli düzeye çıkarılmasıdır. Yabancı E»itim İşleri Mesleki Dairesi’nde yakın geçmişte personel çıkarıldığı için, başvuruların sonuçlandırıldığı işlem süresi yüzde 40 oranında artmıştır. Ayrıca kaynak yetersizliğinden dolayı merkezi veri bankası ANABİN gerektiği şekilde genişletilip güncelleştirilememiştir.

Sol Parti, sadece son 10 yılda değil, bu ülkeye yerleşmiş bütün göçmenlerin geldikleri ülkelerde kazandığı meslek ve eğitim diplomalarının tanınmasını talep etmektedir. Bu konuda daha önce gündeme getirdiğimiz girişimlerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz.