Bakım parası, sınırdışı etme sonucuna yol açabilir

SOL PARTİ Federal Meclis Grubu Göç Politikaları Sözcüsü Sevim Dagdelen, sunduğu bir yazılı soru önergesine, Federal Hükümetin 5 Kasım 2013 tarihinde verdiği yanıta ilişkin yaptığı açıklamada, “SOL PARTİ, bakım parasını geçmişe duyulan özlemi ifade eden olan bir saçmalık olduğu için reddetmektedir. Ancak bakım parası almak, yabancı aileler açısından, oturum hakkıyla ilgili dezavantajlar do»urursa, bu kabul edilemez bir durumdur” dedi. Dagdelen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“E»er bilinçli olarak tasarlanmamışsa, bir beceriksizlikle karşı karşıyayız: Bakım parasıyla, bu uygulamadan yararlanılması durumunda yabancılar hukuku açısından olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının engellenmesi düzenlenmişti. En azından, 1 A»ustos 2013 ila 5 Eylül 2013 tarihleri arasındaki yasal zemin bu şekildeydi. Ancak bu tarihten sonra, oturma hakkını düzenleyen yasalarda iki AB yönergesinin uygulamaya konulmasını öngören yeni bir yasa yürürlü»e girdi. Bunun sonucunda, bakım parası, Oturum Yasası’ndaki istisnaları belirleyen düzenlemelerin kapsamından çıkarıldı.

Federal Hükümet, yasanın düzenlenmesi sırasında yaşanan kaos yol açtığı bu sonucun bir ‘redaksiyon hatası’ olduğunu konusunda güvence veriyor ve bu hatayı gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Bu do»rultuda, ‘yeni bir yasal uyarlama yapılmasının’ koşullarının incelendiğini ifade ediyor. Federal Hükümetten, derhal bir genelge göndererek, konunun mağdurları açısından olumsuz kararlar verilmemesi için, eyaletleri ve ilgili yabancılar dairelerini bilgilendirmesini talep ediyorum. Elbette en uygunu, Federal Hükümetin Bakım Yasası’nı zaman geçirmeden tamamen rafa kaldırması olacaktır. Ancak maalesef bu konuda umutlu olmak mümkün değildir. Çünkü SPD, sosyal demokrat bir siyaset izlemek yerine, Sayın Merkel’i başbakan seçmeyi ye»lemektedir.”