Başka bir politika gerekli

Federal Meclis’in bugünkü (22 Şubat 2008, Cuma) birleşiminde uyum konusu ele alındı. Birlik 90/Yeşiller Meclis Grubu tarafından sunulan ‘Federal Hükümetin Uyum Politikası – İddia İle Gerçeklik Arasındaki Büyük Uçurum’ başlıklı önergenin tartışıldığı gündem maddesinde, Sol Parti Federal Meclis Grubu adına Sevim Dagdelen’in yaptığı konuşmanın kısa özetini aşağıda ilginize sunuyoruz: