Basın açıklamaları ve basından seçmeler

[]
Bu sayfalarda yayınladığım basın açıklamalarının Türkçe çevirilerini ve Türkçe medyada çıkan haber, makale ve röportajlarımdan bir kısmını bulabilirsiniz.

Sevim Dagdelen, YOL TV’de

[]
Sevim Dagdelen, YOL TV’de yayınlanan "Talk mit Migrationshintergrund" adındaki programa katılarak, göcmen kökenli genc secmenlerin sorularını yanıtlayacak.

Yayın tarihi:

19 Eylül 2009, Saat 20.00