Bayan Böhmer’den kendi politikasına karşı göstermelik muhalefet

Federal Hükümetin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, bugün Federal Çalışma Ajansı başkanıyla bir ortak basın toplantısı düzenleyerek göçmenlerin çalışma yaşamına katılımında karşılaştığı sıkıntılardan yakındı. Böhmer’in, üyesi olduğu hükümetin politikasını ve bunun sonuçlarını eleştirdiğini söyleyen Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, Sayın Böhmer’e birisinin hükümette olduğunu ve bugün talep ettiği çözüm önerilerini bizim defalarca getirmemize rağmen kendilerinin reddettiğini hatırlatması gerekiyor dedi. Dagdelen, konuyla ilgi şu değerlendirmelerde bulundu:

Sayın Böhmer, göçmenler arasında işsizliğin iki kat olduğundan ve sahip oldukları potansiyellerden yararlanılmadığından yakınıyor. Onun bu yakınmaları bir göçmen örgütünden ya da sendikadan gelse kimsenin diyecek bir sözü olmaz. Ama hükümetin bir üyesi kendi politikalarının yol açtığı sonuçlardan dolayı sızlanırsa, kimse bunun samimiyetine inanmaz. Kendisi bugün yarım milyon göçmenin ülkesinde aldığı diplomaların tanınmadığından yakınıyor. Ama hükümet ortaklarının daha bir hafta önce bu konuda verdiğimiz önergeyi reddetiğini gizliyor. Kendi hükümetine ve onun uygulamalarına karşı sergilediği bu göstermelik muhalefet, hiç de inandırıcı değildir.

Sayın Böhmer’in bu açıklaması yıllardır sorunlara işaret etmekle yetinip somut adım atmayan, çözümü başkalarından talep eden ve daha da ileri gidip göçmenleri sorunların asıl kaynağı olarak gösteren hükümet politikalarının son örneğidir. Sayın Böhmer sızlanma yerine göçmenlerin çalışma yaşamında maruz kaldığı ayrımcı ve dışlayıcı istihdam ve meslek eğitimi politikalarına bir son verilmelidir. Bu politikalar ve iş yerine laf üretme devam ettiği sürece, kendi uygulamalarına karşı sergilediği göstermelik muhalefet göz boyamaya yetmeyecektir.