Berlin protestoya hazırlanıyor

Almanya’da 180’e yakın barış inisiyatifi, kitle örgütü, parti ve demokratik kuruluş, Alman ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve barış için sivil girişimlerin desteklenmesi talebiyle cumartesi günü Berlin’de merkezi bir yürüyüş gerçekleştirecek. Alexanderplatz/Rotes Rathaus’da, saat 12:00’de başlayacak ve saat 15:00’te Strasse des 17. Juni adresindeki mitingle sona erecek olan bu eylemin hazırlık çalışmalarında da yer alan Sol Parti (DIE LINKE) Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, eyleme ilişkin bir açıklama yaptı.

Dagdelen, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri yürüyüşe katılmaya çağırdı. Dagdelen, Almanya’nın dış politikasında özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra bir militaristleşme yaşandığını, ‘terörle mücadele’ adı altında Afganistan’a asker gönderilmesinin de bu gelişmenin bir ayağını oluşturduğunu belirtti. Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Dış politikada yaşanan bu gelişmeler, içpolitika alanında yaşadığımız gelişmelerden ayrı ele alınamaz. 11 Eylül saldırılarının yıldönümünü yaşadığımız ve Almanya’da da saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen kişilerin yakalandığı bugünlerde, terörle mücadele konusu yine gündemin ilk sıralarını işgal ediyor. Terörle mücadele adı altında antiterör paketlerinin peşpeşe hazırlandığı, biometrik bilgiler içeren yeni kimliklerin çıkarıldığı, kişiye özel bilgileri koruyan yasaların gevşetildiği, telefonların dinlenmesi, internet bağlantılarının gözetim altında tutulması gibi konularda kimi yasaların çıkarıldığı veya yenilerinin planlandığı son dönemde demokratik hak ve özgürlükler sürekli tartışma konusu yapılıyor”

Göçmenlerin hakları gaspediliyor
Adı geçen ‘terör’le, ‘İslami terör’ün kastedildiğini kaydeden Dagdelen, bu nedenle hak gasplarının merkezine genelde göçmenler, özelde de Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin yerleştirildiğine dikkat çekti. Sığınma ve yabancılar hukukunda yeni düzenlemeler yapılarak, göçmenlerin bir bütün olarak ‘potansiyel teröristmiş’ gibi gösterildiğine ve haklarında kuşku yaratılmaya çalışıldığına böylece ortak yaşama bu yolla darbe vurulduğunu belirtti. Ancak bunlarla da sınırlı kalınmadığını dile getiren Dagdelen, “bir adım daha ileri gidilip, bir bütün olarak toplumu ilgilendiren, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamalar peşpeşe piyasaya sürülüyor” dedi.

Dagdelen “bu ülkede yaşanan her türlü gelişmeden en az yerli halk kadar etkilenen göçmenlerin bu gösteride yer almalarının, ortak talepler ve özlemler u»runa verilen ortak mücadelenin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağının” altını çizdi. Dagdelen, açıklamasını şu ça»rıyla bitirdi: “15 Eylül’de değişik inançlardan ve uluslardan insanların Berlin’de buluşarak, savaşın inançlar ve halklar arasında olmadığını, emperyalistlerin savaşı olduğunu ve bir avuç zengin için halkların katledilmesine karşı olduklarını haykırmaları çok önemlidir. Bu nedenle Türkiyeli göçmenleri halklar arası dostluğu geliştirmek, Afganistan ve Ortado»u’daki insanlık dramının son bulması için düzenlenen ve Sol Parti olarak desteklediğimiz yürüyüşe katılmaya çağırıyorum”