Kategorie: Basın açıklamaları

Türkiye’de seçimlere hile karıştırılması engellensin

Sol Parti Federal Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü ve Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Sevim Dagdelen, Türkiye’de seçimlerin yenileneceğinin ilan edilmesi vesilesiyle bir açıklama yaparak, “Yeniden gerçekleştirilecek olan seçimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bilinçli bir şekilde kızıştırılan gergin bir ortamda yapılacaktır. Erdoğan’ın Kürtlere ve sol güçlere karşı sürdürdüğü savaş, Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) meclis dışına atmayı hedeflemektedir. Bu yüzden Erdoğan’nın seçimlere güçlü bir şekilde hile karıştırarak, AKP’nin mutlak ço»unluğu kazanmasını sağlamaya çalışacağı tehlikesi mevcuttur. Bu durumda Anayasayı değiştirerek Erdoğan’ın kişisel diktatörlüğünün yolu açılmış olacaktır. Özellikle HDP, seçim kampanyası sırasında baskı ve saldırıların hedefi olma tehlikesiyle karşı karşıyadır” dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

SOL PARTİ Federal Meclis Grubu’nun Türkiye’deki güncel duruma ilişkin açıklaması

İstanbul‘da LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne karşı gerçekleştirilen polis saldırısını kınıyoruz. Burada, AKP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ço»unluğu kaybetmesinden sonra açıkça görülebildiği üzere, azınlıklara ve farklı görüşlere karşı daha fazla kışkırtma ve şiddete bel bağladığı ortaya çıkmıştır.

Çifte vatandaşlık hakkı tanınmalıdır

SOL PARTİ Federal Meclis Grubu Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, bugün yayımlanan ve gerilediği görülen 2014 vatandaşlı»a geçiş rakamları vesilesiyle yaptığı açıklamada, „Vatandaşlı»a geçişle ilgili güncel rakamlar, yürürlükteki vatandaşlık hukukunun özellikle Türkiye kökenli göçmenleri ayrımcılı»a tabi tuttuğunu kanıtlamaktadır. Birden fazla ülkenin vatandaşı olmak, bu kesimdekilerin sadece yüzde 17,1’lik bölümünde kabul edilmiştir. Diğer ülkelerin vatandaşlarının ortalama yüzde 63,2’lik bölümünde, birden fazla ülke vatandaşlığı kabul edilmiştir“ dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Türkiye üzerinden Kobani’ye yönelik IŞİD saldırılarına son verilmelidir

Sol Parti Federal Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü ve Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Sevim Dagdelen, “İslam Devleti adı verilen örgüte bağlı terör çetelerinin, NATO üyesi müttefik Türkiye topraklarından YPG’li Kürt milislerinin denetimi altındaki Kobani’ye yönelik saldırılarının sonuçları olmak zorundadır. Federal Hükümet derhal, Türkiye’den IŞİD’in terör çetelerine Suriye sınırını açmaması talebinde bulunmalıdır. IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırısı, Türkiye ile Suriye arasında bir insani koridor açılması zorunluluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Federal Hükümet, Türkiye’deki AKP rejiminin Suriye sınırını IŞİD terörü için değil, insani yardım için açması yönünde çaba göstermelidir” açıklamasında bulundu. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Erdoğan başarısızlı»a u»radı

Sol Parti Federal Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü ve Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Sevim Dagdelen, Türkiye’de gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin sonucunu, „dün ortaya çıkan seçim sonucu, Türkiye’de bir paradigma değişikliğini göstermektedir. Bu sonuç, AKP’nin 13 yıllık tek başına iktidarında bir kırılmadır. Bu sonuç aynı zamanda, Türkiye’nin otoriter ve islamcı bir baskı devleti haline getirilmesi için kurulmak istenen Erdoğan’ın başkanlık diktatörlüğüne verilmiş hayır yanıtıdır. Seçim sonucu bunun dışında, Erdoğan’ın hukuk devletine karşı sürdürdüğü kavgasında kendisine gözü kapalı sadakatla destek veren Federal Hükümete yöneltilmiş ve AKP rejimiyle silah kardeşliğine son vermesini talep eden bir ça»rıdır“ şeklinde yorumladı. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Brüksel‘den Almanya’ya yurtdışındaki dil sınavları nedeniyle ihtar

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, SOL PARTİ Federal Meclis Grubu’nun sunduğu „2014 yılında eşlerin aile birleşimi için verilen vizeler ve yurtdışındaki dil sınavlarına karşı duyulan kaygı“ başlıklı soru önergesine (Federal Meclis Matbuat No 18/4598) Federal Hükümetin verdiği yanıt vesilesiyle yaptığı açıklamada, „AB Komisyonu, şimdi artık Almanya’ya karşı, Avrupa Adalet Divanı’nın(AAD) Doğan Kararı’nı yeterli ölçüde hayata geçirmemesi nedeniyle resmi olarak bir sözleşme ihlali davası açmış bulunuyor. AAD, geçtiğimiz yıl yaz aylarında verdiği kararda, eşlerin aile birleşimlerinin yurtdışında dil sınavını kazanma koşuluna bağlanmasından kaynaklanan kısıtlamaların, AB-Türkiye Ortaklık Sözleşmesi’nde öngörülen hukuksal hakların kötüleştirilemeyeceği düzenlemesini ihlal ettiği gerekçesiyle dil sınavının getirdiği kısıtlamaların geçersiz olduğuna hükmetmişti. Federal Hükümet ise, günümüze dek sahte bir cesaretle AAD’nin kararını uygulamayı reddediyor. Bu kabul edilemez bir durumdur“ dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi: