İçişleri Bakanlığı Soysal kararını kendine göre yontuyor

Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, Federal İçişileri Bakanlığı’na sunduğu sözlü soru önergesine verilen yanıtları değerlendirdi.„Hükümet Avrupa Adalet Divanı kararına ilişkin olarak hukuk uzmanlarının değerlendirmelerini gözardı etme ve hukuku çi»neme tavrını sürdürüyor“ diyen Dagdelen, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

Sunduğum soru önergesine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmeier’in verdiği yanıt, hükümetin Avrupa Adalet Divanı kararı ile sabit bulunmuş hakları uygulamamakta ısrarlı olduğunu gösteriyor. Soysal Kararı’nı kendisine göre yontarak, hukuk uzmanlarının görüşlerine ters düşerek hukuksuzlukta ayak diretiyor. Soysal Kararı’nın hizmet sunan kişileri kapsadığı, hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin ise kapsam dışında olduğunu iddia etmesi, Soysal kararına ilişkin farklı yorumların bulunduğunu ileri sürmesi, kararı kendine göre yonttuğunun en açık ifadesidir. Hukuk çevreleri, hizmet sunumu serbestisi kapsamına, sadece hizmet sunan değil, hizmetlerden yararlanan kişilerin de girdiği konusunda hemfikirdir. Avrupa Adalet Divanı’nın bu konuda aldığı kararlar da yoruma açık değil, tersine son derece açık ve nettir. Adalet Divanı, seyahatin turistik amacı in planda olduğu ve uzun süreyi kapsamadığı sürece turistlerin de vize muafiyetinden yararlanabileceğine karar vermiştir.

Açık ve net bir kararı uygulamaya koymak istemeyen Federal hükümet, gerçek niyetini ‘kararı incelemek için süreye ihtiyacımız var’ gerekçesinin ardına sığınarak gizliyor. Karar çıkalı beş hafta olmuş, bu inceleme ne zaman bitecek? Hükümet kararın TIR şoförlerini kapsadığını ileri sürüyor, ama bu kişilerin uygulamadan yararlanması için gerekli düzenlemelerin ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir tarih bile vermekten aciz. Aynı şekilde başka hangi meslek gruplarından kişilerin bu kapsamda vize muafiyetinden yararlanabileceği konusunu da ‘inceleniyor’ bahanesiyle açıklı»a kavuşturmaktan kaçınıyor. Bu tavrıyla Sayın Schäuble hakkında yapılan suçduyurusunu, vize almak zorunda bıraktığı kişilerin tazminat talebiyle açacağı yeni davaların takip etmesinin yolunu açtığına inanıyorum.

Federal Hükümetin verdiği bu tatmin etmeyen yanıt nedeniyle yeni soru önergeleri sunmam kaçınılmaz oldu. Bu hukuksuzlu»a karşı çalışmalarımı ısrarla sürdüreceğim.