Çifte vatandaşlık hakkı tanınmalıdır

SOL PARTİ Federal Meclis Grubu Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, bugün yayımlanan ve gerilediği görülen 2014 vatandaşlı»a geçiş rakamları vesilesiyle yaptığı açıklamada, „Vatandaşlı»a geçişle ilgili güncel rakamlar, yürürlükteki vatandaşlık hukukunun özellikle Türkiye kökenli göçmenleri ayrımcılı»a tabi tuttuğunu kanıtlamaktadır. Birden fazla ülkenin vatandaşı olmak, bu kesimdekilerin sadece yüzde 17,1’lik bölümünde kabul edilmiştir. Diğer ülkelerin vatandaşlarının ortalama yüzde 63,2’lik bölümünde, birden fazla ülke vatandaşlığı kabul edilmiştir“ dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

„Şimdiye kadar sahip olunan vatandaşlıktan çıkma zorunluluğu, Alman vatandaşlığına geçişin önündeki temel engeli oluşturmaktadır. Utanç verici düzeyde düşük kalmış olan vanatdaşlı»a geçiş rakamlarının yükseltilebilmesi için, en başta birden fazla ülkenin vatandaşı olabilme hakkı prensip olarak tanınmalıdır. Vatandaşlı»a geçiş rakamlarının özellikle Türk vatandaşlarında gerilemiş olması (bu gerileme yüzde 19,7 oranında gerçekleşmiştir) bu gerçek ışığında şaşırtıcı değildir. Çok sayıda Türkiye kökenli göçmen, büyük bir ihtimalle, seçim kampanyasıında ve koalisyon görüşmelerinde çifte vatandaşlığı vaat eden, ancak bu vaadini yerine getirmeyen SPD’ye karşı bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Hırvatistan vatandaşlarında görülen aşırı derecedeki artışı da, (artı yüzde 126,6 oranında) aynı gerekçeyle açıklamak mümkündür. Hırvatistan’ın AB’ye üye olduğu 2013 ortasından bu yana, Hırvat vatandaşları, Alman vatandaşlığına geçişte eski vatandaşlıklarını bırakmak zorunda değildir. Bu uygulama ilk kez 2014 yılında genel geçerlilik kazanmıştır.

2014 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı 108.420 olmuş ve böylece bir yıl önce 112.000 olarak gerçekleşen vatandaşlı»a geçiş rakamlarının gerisine düşmüştür. Bu yüzde 3.5 oranında bir gerilemeye denk düşmektedir. Özellikle utandırıcı olan, Alman vatandaşlığına geçiş rakamlarının 1999 yılı rakamlarının bile gerisinde kalmış olmasıdır. 1999 yılında 143.000 kişi Alman vatandaşlığına geçmişti. Diğer bir deyişle, Alman vatandaşlığına geçişe dair güncel rakamlar, İmparatorluk Vatandaşlık Yasası’nın geçerli olduğu dönemin rakamlarının gerisinde kalmıştır. E»er Federal Hükümet gerçekten Alman vatandaşlığına geçme potansiyelini sonuna dek değerlendirmek istiyorsa, Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırmak zorundadır. Bunun için de çifte vatandaşlık hakkının tanınması gerekir. SOL PARTİ yıllardır bu talebi dile getirmektedir. Ancak Federal Hükümet, koalisyon sözleşmesinde de belirlediği gibi çifte vatandaşlığı istememektedir, Biz bunun dışında, uzun yıllardır burada yaşayan insanların ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmemeleri için, vatandaşlı»a geçişin kolaylaştırılmasına dair köklü değişiklikler talep ediyoruz.