İyi bir yaşam için!

Değerli seçmenler!

Almanya’da 22 Eylül’de yapılacak seçim hepimiz için çok önemli. Dört yıldır iktidarda olan CDU/CSU-FDP hükümeti dar gelirlilerin yaşam ve çalışma koşullarını daha da kötüleştirdi. Çalışan ve işsiz bırakılan kesimlerde yoksulluk artarken, zenginler daha da zenginleşti. Merkel hükümetinin dayatmalarıyla, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde emekçilerin yaşamı karartıldı. Merkel hükümeti emperyalist güçlerle birlikte Libya, Mısır, Suriye ve diğer Arap ve Orta Do»u ülkelerine gönderdiği asker ve verdiği silahlarla müdahale etmeye devam ediyor.

Ajanda 2010’nun mimarı olan SPD ve Yeşiller, seçim öncesi emekçilerin sorunlarını dile getirmeye başlasalar da son dört yılda Merkel hükümetinin uygulamalarına ortak oldular. Zenginlerin menejeri bir başbakan adayıyla seçimlere giren bu partilerden, işçilerin, emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmesini beklemek hayal olur.

Biz Sol Parti (DIE LINKE) olarak, zenginlerden yana değil, işçiden, emekçiden ve dar gelirliden yana politikaları hayata geçirmek için varız diyoruz. Yaşam koşullarını iyileştirmek için, işçilerin ve emekçilerin din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden birlşemeleri ve haklarını aramaları gerekir. Onları bu mücadelelerinde desteklemek için Federal Parlemento’ya yeniden adayım.

İyi bir yaşam için

Sol Parti (Die Linke) çalışanların, işsizlerin, emeklilerin ve yoksulların daha iyi bir yaşamı hakettiklerini ve bunun da mümkün olduğunu düşünüyor. Bütün zenginlikleri emekçiler üretmesine rağmen, CDU, SPD, FDP ve Yeşiller gibi partilerin işverenler lehine uyguladığı politikalar sonucu emekçilerin yaşamı her gün biraz daha zorlaşıyor. Bu durumun değişmesi, yoksulluğun veişsizliğin kader olmaktan çıkması ancak işçilerin ve emekçilerin çıkarlarını gözeten bir politikayla mümkündür.

Zenginlerin vergileri artırılsın, krizi önleme adına devlet kasasından zenginlere verilen milyarlar geri alınsın diyoruz. ‚Para yok‘ gerekçesiyle emekçilerin yaşamını kötüleştiren Hartz 4, emeklilik yaşının 67‘ye çıkarılması, ‚paran kadar sağlık, paran kadar eğitim‘ anlamına gelen tüm kısıtlamaların geri alınmasını, eğitim ve sağlık hizmetlerinin parasız olmasını istiyoruz. Sol Partinin dışındaki tüm partiler bu düzenin devamından yana. Politikanın emekçiler lehine değişmesi için, 22 Eylül de Sol Partiyi destekelemeye çağırıyorum.

Herkese iş ve yeterli gelir için

Milyonlarca insanın işsiz kalma ve gelecek korkusu içinde yaşadığını biliyoruz. Tam üçret karşılığı iş sürelerinin kısaltılmasını, işçi üçretlerinin yükseltilmesini, taşeron firmaların yasaklanmasını ve güvenceli iş olanaklarının yaratılmasını istiyoruz. Toplu çıkışların yasaklanmasını, her gence meslek yapma olanağının yaratılmasını, işsizlere uygulanan baskıların son bulmasını, asgari üçretin yasallaşmasını, ev kiralarının düşürülmesini, enerji zamlarının geri alınmasını istiyoruz. Tüm bunların yapılabilmesi için artık zenginlerin fedekarlık yapması gerektiğini biliyoruz. Sol Parti dışında hiçbir parti zenginlere dokunmaya çesaret edemiyor. Onlar yoksuldan alıp zengine, biz ise emekçilerin en doğal hakkı olanların verilmesini istiyoruz. 22 Eylül de oylarınıza talibim.

Eşit ve kardeşçe bir yaşam için

Sol Parti olarak yaşam merkezi Almanya olan herkesin hukuksal olarak eşit haklara sahip olmasını istiyoruz. Yerli ve yabancı emekçilerin birlikte yaşamını engelleyen ayrımcı yasaların kaldırılmasının, yaşam merkezi olarak Almanya‘yı seçen herkese vatandaşlık hakkı tanınmasının, ırkçı ve faşist partilerin yasaklanmasının, Almanya’da yaşayan herkese seçme ve seçilme hakkı tanınmasının, NSU cinayetlerinin aydınlatılarak, asıl sorumluların cezalandırılmasının mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelenin ancak sizlerle birlikte başarıya ulaşacağını biliyoruz. Parlementoda bulunan diğer partiler bu konuda samimi değiller. 22 Eylül’de Sol Parti’yi (DIE LINKE) Federal Meclis‘te güçlendirmenizi istiyorum.

Silahsız ve savaşsız bir dünya için

Hergün dünyanın dört bir yanında milyonlarca Euro savaşa ve silahlanmaya gidiyor. Din, dil, ırk ayrımları körüklenerek içsavaşlar kışkırtılıyor, demokrasi, insan hakları gibi demogojik söylemlerle dış müdahaleler meşrulaştırılıyor. Bir avuç zenginin dünyayı talan etmesi için her gün binlerce insan yaşamını ve evini yitiriyor, daha da yoksullaşıyor. Sol Parti olarak başka ülkelere müdahale edilmesine, silah satılmasına ve yoksul ülkelerin olanaklarının talan edilmesine karşıyız. Savaşların asıl mağdurları işçiler, emekçiler, yoksullar, kadınlar ve çocuklardır. Halkların kardeşliği ve emekçilerin birliği için savaşsız, ve sömürüsüz bir dünyayı olanaklı kılmaya katkı sunmak için, 22 Eylül’de Sol Parti’yi desteklemeye çağırıyorum.

Daha iyi yaşam emekçilerin politikaya katılımının güçlenmesi ve onların mücadelesinin eseri olacaktır.

22. Eylül genel seçimlerde iki oy kullanma hakkınız var. İlkiyle yerel adayı seçiyorsunuz. İkinci oyunuzla partiyi seçiyorsunuz. NRW de ikinci oyunuzla Sevim Dagdelen’i destekleyeniz. Sol Partiye verdiğiniz her oy Sevim Dagdelen için verilen bir oydur.

——————————————————————————————

Hakkımda

Ruhr Bölgesinde, Duisburg’da 1975 yılında do»dum. Gazeteci olarak çalıştım. 2005 yılından beri Federal Meclis milletvekilliği yapıyorum. Dışilişkiler Komisyonu asil üyesi, İçişleri Komisyonu’nun da vekil üye olarak görev yapıyorum.

22 Eylül 2013 Pazar günü yapılacak genel seçimlerde Sol Parti’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyalet listesinin 5. sırasından ve Bochum da direkt adayım. Son sekiz yılda hem Federal Meclis’te hem de milletvekili olduğum Kuzey Ren Vestfalya’da işsizliğe, yoksullu»a, silahlanmaya ve savaşa karşı mücadele ettim. Sendikalarda, ö»renci temsilciliklerinde ve Demokratikİşçi Dernekleri Federasyonu’nda (DİDF) sürdürdüğüm mücadeleyi son 8 yıldır milletvekili Federal Meclis çatısı altında da artırarak sürdürdüm.

Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun Göç ve Uyum Politikası ile Dış Politika Sözcüsü olarak yerli ile göçmenlerin birliğini güçlendirmek amacıyla ayrımcı yasalara karşı yoğun bir çaba içerisinde oldum. Vatandaşlı»a geçişin ve aile birleşiminin zorlaştırılmasına karşı çalıştım. Alman vatandaşı olmayanların da yerel oy hakkı alması için çaba harcayarak göçmenlerin meclisteki sesi oldum.

Sol Parti ile birlikte iyi bir iş, yeterli ücret, Hartz IV yerine ihtiyacı karşılayan işsizlik sigortası, hastalıkta insanların yanında olan sağlık kasaları ve ihtiyacı karşılayan bakım sigortası için mücadele ediyorum.
67 yaşında emekliliğe karşıyız. Yurtdışında görevlendirilen Alman askerlerinin geri çekilmesini istiyoruz. Silah satışının durdurulmasını ve tamamen yasaklanmasını istiyoruz. Silahla ne Irak’ta, ne Afganistan’da ne de Suriye’de barış sağlanamaz.

Sol Parti Grubuyla barış ve sosyal adaletin sağlanmasını istiyorum.

Bunun için sizin desteğinizi istiyorum.

—————————————————–

Değerli seçmenler!

Almanya’da 22 Eylül’de yapılacak seçim hepimiz için çok önemli. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşayan bir çok insan geleceğinden korkuyor. İnsanların işyelerini korumak yerine milyarlarca Euro batık bankalara akıtılıyor. Krizin bedeli halka ödetiliyor. Batık bankalara para akıtılmasına sadece Sol Parti karşı. Sol Parti (DIE LINKE) olarak asgari ücretin 10 Euro olmasını istiyoruz. Gelecek dört yıl içinde de asgari ücretin 12 Euro olması gerektiğini savunuyoruz. Çalışma hayatında büyük haksızlıklara yol açan taşeron işçiliğine karşıyız. Toplu işten çıkarmaların durdurulmasını istiyoruz. 67 yaşında emekliliğe hayır diyoruz. Hartz IV yerine daha uygun ve daha iyi bir işsizlik sigortası bizim programımızın içinde. Kira artışlarına ve enerji ücretlerindeki yolsuzlu»a hayır diyoruz.

Herkes için iyi bir yaşam istiyoruz!

22 Eylül’de sandı»a gidin. Eşit hakklar, sosyal adalet ve barış için oy kullanın. Sol Parti (DIE LINKE)‘yi seçin.