Dagdelen: “Göçmenlere oy hakkı tanınmalı!”

Bugün başlayan ve iki hafta sürecek olan “İnterkültürel Hafta” (eski adıyla ‘Yabancılar Haftası’), bu yıl “Sen de Katıl!” şiarıyla gerçekleştiriliyor. Sol Parti (DIE LINKE) Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, göçmenlerin toplumsal ve siyasal yaşama katılmaları önündeki engellere dikkat çekerek, “27 Eylül Federal Meclis seçimleri, binlerce etkinliğin gerçekleşeceği bu haftalarda yapılacak. Politikacılar göçmen kökenli 5,5 milyon seçmenin oylarını almak için yarışacak, ancak beş milyon insan, oy hakkı olmadığı için ‘Sen de Katıl!’ ça»rısına uyamayacak” dedi. Ayrımcılı»a son verilmesi ça»rısını yineleyen Dagdelen, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Göçmenlerin toplumsal ve siyasal yaşama katılabilmelerinin yolu, eşit siyasal-sosyal haklar tanınmasından, ayrımcılı»a ve dışlanmaya yol açan politika ve uygulamaların sona ermesinden geçer. Almanya’da bu yolda daha çok mesafe katedilmesi gerekiyor. Gerçi SPD ve CDU/CSU yıllardır Almanya’nın bir uyum ülkesi olduğundan söz ediyor. Ama uyumdan anladıkları eşistsizlik ve dışlamadan başka birşey değil. Federal Meclis onyıllardır, en azından yerel düzeyde göçmenlere oy hakkı verilmesi için gerekli yasaları çıkarmadı. Bu yüzden 4,6 milyon göçmen, demokrasinin en temel yapıtaşlarından olan oy hakkından mahrum bırakılıyor.

Bugün Federal Hükümet uyum politikalarında köklü bir değişikliğe gitmek zorundadır. Bugün gerekli olan bir yanda yasal eşitlik sağlanması, diğer yanda yaşanan sosyal sorunlar nedeniyle sosyal güvenliği güvence altına alan bir politika izlenmesidir. Göçmenlerin ezici ço»unluğunun bugün ihtiyacını duyduğu, çalışacağı bir işinin olması, geçimini temin edebilmek için asgari ücret uygulamasına geçilmesidir. Göçmen kökenli çocuklar da daha iyi eğitim olanaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bugün sağlık sistemine paran kadar sağlık anlayışı hakim kılınmıştır. Bu sorunların çözümü, en başta göçmenlerin yararına olacaktır. Aksi halde Almanya bir uyum ülkesi değil, dışlama ülkesi olmaya devam edecektir.