Dagdelen göç ve uyum politikasını sorguluyor

Sol Parti (DIE LINKE) Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, Federal Hükümet’in göç ve uyum politikalarını sorgulamaya devam ediyor. Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı Soysal kararı, uyum kurslarında çalışanların çalışma koşulları ve aile birleşimlerinde Almanca bilme zorunluluğu konularında üç ayrı soru önergesi veren Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Dagdelen, “seçim meydanlarında göçmen kökenlilere şirin görünmeye çalışan iktidar partilerinin politikalarının göçmenleri nasıl etkilediği bu soru önergeleriyle bir kez daha gözler önüne serilecek” dedi.