Dagdelen göç ve uyum politikasını sorguluyor

Sol Parti (DIE LINKE) Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, Federal Hükümet’in göç ve uyum politikalarını sorgulamaya devam ediyor. Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı Soysal kararı, uyum kurslarında çalışanların çalışma koşulları ve aile birleşimlerinde Almanca bilme zorunluluğu konularında üç ayrı soru önergesi veren Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Dagdelen, “seçim meydanlarında göçmen kökenlilere şirin görünmeye çalışan iktidar partilerinin politikalarının göçmenleri nasıl etkilediği bu soru önergeleriyle bir kez daha gözler önüne serilecek” dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Avrupa Adalet Divanı’nın Soysal Kararı’nın Almanya üzerindeki etkileri konusunda daha önce sunduğum iki soru önergesine Federal Hükümet tarafından verilen yanıt tatmin edici değildi. Bu konuda köşeye sıkışan hükümetin kaçamak yanıtlarına karşılık yeni bir soru önergesi vererek, hükümeti somut tavır almaya zorlamak istiyorum.
Öte yandan aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan yasa değişikliği bundan iki yıl önce yürürlü»e girmişti. Yasanın aile birleşimleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için üç aylık aralıklarla düzenli olarak verdiğim soru önergelerinin sonuncusu da önümüzdeki günlerde yanıtlanacak.
Son olarak Federal Hükümetin uyum politikası alanında başarı belgesi olarak lanse ettiği uyum kursları konusunda da bir soru önergesi hazırladım. Söz konusu önergenin amacı, bir yandan kurslarda çalışanların kötü çalışma koşullarını, diğer yandan kursların başarı oranının iddia edildiği gibi yüksek olmadığını ortaya çıkarmak.
Seçimlere kısa bir süre kala seçim meydanlarında göçmen kökenli seçmenlere şirin görünmeye çalışan iktidar partilerinin uyum alanında nasıl bir politika izlediği, bu politikaların göçmenleri nasıl etkilediği bir kez daha gözler önüne serilecek. Hükümetin vereceği yanıtları kamuoyu ile paylaşacağım.