Dagdelen: Sarrazin istifa etmeli

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, Federal Merkez Bankası yöneticisi ve Berlin Eski Maliye Senatörü Thilo Sarrazin’in istifa etmesi gerektiğini söyledi. “Geçtiğimiz yıllarda işsizlere, Hartz IV yardımı alanlara sayısız defa hakaret eden Sarrazin, şimdi ırkçı açıklamasıyla bardağı taşıran son damlayı eklemiştir. Bir an önce istifa etmelidir” diyen Dagdelen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Sarrazin, toplumsal yaşamın dışına itilen gruplara karşı yaptığı şovenist açıklamalarına, bu kez göçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalarını ekledi. En pespaye ırkçı propagandalara taş çıkartacak bu açıklamaları nedeniyle bir dakika bile Merkez Bankası yöneticiliği görevini sürdürmemeli ve istifa etmelidir. İstifaya yanaşmaması durumunda bu görevden alınmalı ve böylece ırkçılı»a müsamaha tanınmayacağı gösterilmelidir. Bu adım, her halükarda Sarrazin’in dile getirdiği özürden daha inandırıcı olacaktır.
Sarrazin göçmenlerin kendilerine sunulan fırsatları değerlendirmediğini ileri sürerek, işsizlik-yoksulluk gibi zorluklardan kendilerini sorumlu göstermeye çalışmaktadır. Ancak bu çabası, kendisinin de sorumlu olduğu ve nyıllardır izlenen politikalar ve ayrımcılık sonucunda göçmenlerin dışlandıkları gerçeğini örtmeye yetmez. Dile getirdiği sorunlar sadece göçmenlere özgü değildir ve Alman emekçiler de, Sarrazin’in Maliye Bakanı olarak izlediği tasarruf politikaları sonucunda benzeri sorunlarla bo»uşmak zorundadır. Ayrıca uyum alanında yaşanan sorunlar, etnik, inançsal ya da kültürel kökenlerden kaynaklı değil, tersine sosyal nedenleri olan sorunlardır.