Dagdelen’den Berlin’de etik dersi için ça»rı

Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, Berlin’de din dersinin zorunlu seçmeli ders olması için önümüzdeki Pazar günü yapılacak referandumda etik dersini desteklediğini açıkladı. Berlin’de yaşayan Türkiye kökenli seçmenlere hayır oyu kullanma ça»rısı yapan Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Pro Reli adındaki inisiyatif tarafından din dersinin zorunlu seçmeli ders olması hedefiyle başlatılan kampanyanın başarılı olması halinde ö»renciler dini inançlarına göre bölünecek, özellikle okul eğitimiyle güçlendirilmesi gereken ortak yaşam fikri zarar görecektir. Berlin okullarında 180 ayrı ulustan 130 farklı dini inanca bağlı ö»renci eğitim görmektedir. Göçmen kökenli ö»renci oranı 6-15 yaşgubundaki ö»rencilerde yüzde 42,7’ye ulaşmıştır. Bu koşullarda ö»rencileri dini inançlarına göre ayrı sınıflara ayırarak bölmek uyuma hizmet etmeyecek, tam tersine farklılık fikrini güçlendirecektir.

Berlin okullarında 60 yıldır veli ve ö»rencilerin istemesi halinde din dersleri verilmektedir. 2006’da alınan bir kararla farklı köken ve inançtan çocukların birbirlerini tanımalarına, anlamalarına ve önyargıların yıkılmasına hizmet eden etik dersleri zorunlu ders yapıldı. Bu uygulamadan vazgeçilmesini gerektiren hiçbir neden yoktur; tersine günümüz gerçekliği ve ihtiyaçları etik dersinde ısrar edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle Berlin’de yaşayan ve oy hakkına sahip Türkiye kökenli göçmenleri önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek referanduma katılmaya ve hayır oyu kullanmaya çağırıyorum.