Demokratikleşme ve hukuk devleti olma fırsatı kaçırıldı

Sol Parti Federal Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü ve Alman-Türk Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Sevim Dagdelen, Türkiye’deki Anayasa değişikliği sürecini, demokratikleşme ve hukuk devleti olma yolunda kaçırılan bir fırsat olarak değerlendirdi. “Referanduma katılımın düşük olması, Anayasa reformu konusunda geniş tabanlı bir toplumsal konsensüs sağlanamamış olduğunu gösteriyor” dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
28 yıl önce askeri cunta tarafından ülkeye dayatılmış olan Anayasa’nın önemli bölümleri, referanduma sunulan değişikliği paketine rağmen Anayasa’daki yerini korumuştur. Askeri yönetimce devreye sokulan MGK, YÖK ve RTÜK gibi kurumlara dokunulmamıştır. AB Komisyonu tarafından defalarca gündeme getirilen sendikal hakların, grev hakkının ve toplu görüşme hakkının önündeki engellerin kaldırılması talepleri de, bu Anayasa değişikliği kapsamında maalesef gerçekleşmemiştir. Aynı şekilde acilen gerekli olan azınlıklara kültürel haklar tanınması konusu da kapsam dışında tutulmuştur. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkinliği konusundaki kaygılar da referandumun ardından varlığını sürdürmektedir. Muhalefet tarafından dile getirilen ülkenin islamileştirilmesi tehlikesi de, Cumhurbaşkanı’nın genişletilen yetkileriyle birlikte gözardı edilemez bir noktaya gelmiştir.
Sol Parti olarak, Türkiye hakkında yayınlanan son İlerleme Raporu’ndaki sonuçlara istinaden Federal Hükümet ve AB Komisyonu’ndan, Türkiye’nin gerçekten demokratikleştirilmesi için çaba vermesini talep ediyoruz."