Deniz Feneri davası Alman Parlamentosu’nda

Deniz Feneri davası Alman Parlamentosu’na taşındı. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, konuyla ilgili yazılı soru önergesi sundu. Önerge, Dagdelen ve bir grup sol parti milletvekilinin imzasını taşıyor.

Önergede federal hükümete bağlı Federal Kriminal Dairesi ve Anayasayı Koruma Örgütü gibi kuruluşların kovuşturmaya dahil olup olmadığı sorusu yöneltiliyor.

Hükümetten dernek ile islami holding yöneticileri arasındaki personel ya da finansal bağlar hakkında bilgi vermesi isteniyor.

Önergenin ay ortasında gündeme alınması bekleniyor.

Deniz Feneri davası Berlin Parlamentosu’nun da gündemine geliyor.

Birlik 90 Yeşiller Berlin Parlamentosu Milletvekili Özcan Mutlu soru önergesi sunuyor.

Önergede derneğin Berlin’deki faaliyetleri, Senato’nun Frankfurt’taki davayı ne denli takip ettiği ve Berlin’de derneğin faaliyetlerine yönelik bir inceleme yapılıp yapılmadığı yönünde sorular var.