Diyalog için iki taraf gerekir

Parti Federal Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dagdelen, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’nin, Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kapatılması ve aralarında parti yöneticileriyle milletvekillerinin de bulunduğu 37 DTP’liye beş yıllık siyaset yasağı getirilmesi kararını değerlendirerek, “muhataplardan biri siyaset sahnesinin dışına itileceği için, Kürt Sorunu’nun demokratik ve barışçıl çözüme kavuşturulması süreci bu karardan zarar görecektir” dedi. Dagdelen, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Kürt sorununun barışçıl çözümünden yana olan demokratik güçlere ve ayrıca, taleplerinin savunucularından birini yitiren milyonlarca Kürde indirilmiş bir darbedir.

Kürt halkının hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi için gerekli koşulların yaratılmasından Türk hükümeti sorumludur. Siyaset yapma hakkı da, bu hak ve özgürlüklerin en önemlilerindendir. Siyasi Partiler Yasası ile Anayasa’nın değiştirilerek parti kapatmaları zorlaştırmaların zamanı çoktan gelmiştir. DTP’nin yasaklanması kararıyla bir kez daha açıkça görüldüğü gibi, demokratikleşme ve azınlık haklarının korunması konusunda yeterince ilerleme kaydedilmemiştir. Bu yüzden AB ve Almanya Federal Hükümeti Türkiye’nin AB üyeliği görüşmelerini dondurmalıdır.