DYH’ye vergi cezası Alman Meclisi’nde

Gregor Gysi ve Oskar Lafontaine imzasıyla sunulan, “Türkiye’de basın özgürlüğü” başlıklı soru önergesinde, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünün korunmadığının dile getirildiği son raporunda yer alan ifadelere de dikkat çekildi.

Sevim Dagdelen, Prof. Dr. Hakkı Keskin ve Hüseyin Kenan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 9 Sol Partili milletvekili tarafından imzalanan önergede, DYH’ye vergi ihlali gerekçesiyle verilen 390 milyon euro’luk cezanın basın meslek örgütlerince eleştirel medyayı hizaya getirme amaçlı olduğu belirtildi.
Federal Hükümete yöneltilen 12 sorudan bazıları şunlar:

– Federal Hükümet, DYH’ye vergi mevzuatını ihlal gerekçesiyle milyonluk ceza kesilmesi ve bunun Doğan TV hisselerinin Axel Springer Yayınevi’ne satılmasıyla ilintili olduğu konusunda ne ölçüde bilgi sahibi?
– Federal Hükümet, TGS’nin DYH’ye verilen cezanın, iktidar sahiplerinin eleştirel medyayı hizaya getirme amaçlı siyasi kararı olduğu görüşünü paylaşıyor mu?
– Türkiye’deki gazetecilerin korunması için Alman Hükümeti girişimde bulunmuş mudur?
– Türkiye’de mahkemelerin pek çok internet sitesini kapatması konusunda Alman Hükümeti bilgi sahibi midir?
– Federal Hükümet, Türkiye’de internette sansürün gündeme getirilmesi ve tavır koyulması konusundaki, 22.04.2008 tarih ve 16/8871 dosya numaralı koalisyon kanatlarının talebini ne ölçüde yerine getirmiştir?