Ebeveyn parası ‘Duldung’luların da hakkı

Federal Sosyal Mahkeme, kalıcı oturum sahibi olmayanları dışlayan Ebenveyn Parası uygulamasının Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vararak, Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Federal Sosyal Mahkeme’nin dile getirdiği tereddütleri paylaştığını Sol Parti Federal Meclis Grubu Uyum ve Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, yayımladığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Federal Sosyal Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne bildirdiği çekincelerine geçici oturum (Duldung) sahiplerini de dahil ediyorsa, ben de bu kararı destekliyorum. Federal Anayasa Mahkemesi daha önce, Alman vatandaşı olmayanların ailelere maddi destek öngören bazı uygulamaların kapsamı dışında tutulmasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna karar vermişti. Yasa yapıcı, bunun üzerine 2006 yılında yeni yasal düzenlemelere gitmek zorunda kalmıştı.

Sol Parti yıllardır ‘Duldung’ sahiplerinin bu uygulamaların dışında tutulmamasını talep ediyor. Ancak hem geçtiğimiz CDU/CSU-SPD koalisyonu, hem de bugünkü koalisyon ortakları, geçici oturum iznine sahip yabancıların ebeveyn parası alamayacakları görüşünde diretiyorlar. Bunu da, “devlet herkese para verirse, Almanya’ya göçü teşvik eder” diyerek gerekçelendiriyorlar. Almanya’nın kapılarını göçmenlere kapatmaya dayalı bu ideolojik tavır nedeniyle uyum ve aile politikalarının zarar görmesi, geçmişte büyük koalisyon ortaklarını hiç de rahatsız etmemişti.