Entegrasyon kursları sömürü yuvası

Sol Parti (DIE LINKE) Federal Milletvekili Sevim Dagdelen’in entegrasyon uyum kurslarında çalışanların çalışma koşulları ve ücretleri hakkında sunduğu soru önergesi Federal Hükümet tarafından yanıtlandı (BT-Drucksache 16/13972). Dagdelen entegrasyon kurslarında görev yapan ö»retmenlerin tüyler ürpertici bir sömürü çarkında bulunduklarına dikkat çekerek, çalışma koşullarının düzeltilmesini ücretlerin artırılmasını istedi. Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Dagdelen konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Federal Hükümet uyum politikası alanındaki sözde başarılarının kanıtı olarak entegrasyon kurslarını göstermeyi adet haline getirdi. Ama eğer kursların başarısından söz ederken, bunu düşük ücretle ve kötü çalışma koşullarında görev yapan ö»retmenlere borçlu olduğunu hasıraltı ediyor. 12 euroya kadar düşen saat ücretiyle görev yapan kurs ö»retmenlerinin ücretlerini düzenleme görevinin bulunmadığını söyleyen hükümet, kurs görevlilerinin Hartz 4 yardımına denk düşen bir ücrete çalışmalarına göz yumuyor.

Bu da hükümetin asgari ücret talebine karşı takındığı ideolojik tutumun bu alandaki ifadesidir. Federal Hükümetin rakamlarına göre kurs ö»retmenlerine ödenen brüt saat ücreti 12 ila 30 euro arasında değişmektedir ve ortalama 18 eurodur. Hükümet bu ortalamanın daha da düşmesini engellemek için gerekli adımları atmamakta diretiyor. Öte yandan entegrasyon kurslarına katılanların yarıdan fazlasının ‘B1 GER’ adı verilen dil seviye sınavlarını kazanamaması ile ö»retmenlere ödenen düşük ücretler arasında bağlantı bulunmadığını iddia ediyor.

Hükümetin bu tavrını kınıyor, entegrasyon kurslarının sömürü yuvaları olmaktan çıkarılması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum. Hükümet, E»itim ve Bilim Sendikası (GEW)’nin 25 euro olarak belirlediği asgari ücret talebine kulak vermelidir. GEW’nin ve kurs çalışanlarının asgari ücret ödenmesi ve çalışma koşullarının sosyal ihtiyaçlar gözetilerek yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerini destekliyor, bu yöndeki çabalarına bundan sonra da destek vereceğimi kamuoyuna iletmek istiyorum.