Federal Hükümet Türkiye vatandaşlarına karşı vize ayrımcılığında ısrarlı

Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, Avrupa Adalet Divanı’nın Soysal Kararı konusunda Federal Hükümetin yaklaşımını ortaya çıkarmak için yeni bir soru önergesi verdi. Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren Dagdelen,”açıkça görülüyor ki, Federal Hükümetin Soysal Kararı’nı uygulamamakta direnirken getirdiği dilekçeler bir hukuksal zeminden yoksundur” dedi. Dagdelen konuyla ilgili yazılı açıklasında şu görüşlere yer verdi:

Federal Hükümet soru önergeme verdiği 10 Eylül 2009 tarihli yanıtta, Soysal Kararı’nın hizmet sunumundan yararlanmak isteyenleri kapsamadığı iddiasında ısrar etmektedir. Ancak bu iddianın hukuksal dayanaktan yoksun olduğu, turist olarak Almanya’ya gelenlerin de vize muafiyetinden yararlanması gerektiği iyice açı»a çıkmıştır. Çünkü hükümet, Avrupa Topluluğu Sözleşmesi’nde yer alan hizmet kavramının Türkiye ile imzalanan Ortaklık Anlaşması’na uyarlanamayacağı görüşünde ısrar etmektedir. Oysa bu yaklaşımın elle tutulur bir yanı yoktur. Zira hükümet soruları yanıtlarken, Avrupa Adalet Divanı’nın 1984 yılında aldığı bir karar uyarınca AB hukukunda yer alan hizmet serbestisi kavramının Türkiye ile imzalanan Ek Protokolü de kapsadığını kabul etmek zorunda kalmıştır.

Hükümetin buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına genel vize muafiyeti uygulanamayacağı görüşünde diretmesinin ardında yatan gerçek neden açıktır. Bu ısrara uydurulmaya çalışılan tüm hukuksal kılıfların ardında yatanın ne olduğunu CSU’lu Avrupa Parlamentosu Milletvekili Markus Weber tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Weber, Türkiye’nin Soysal Kararı’nı bahane ederek AB’ye arka kapıdan girme çabasında olduğunu ileri sürmektedir. Bu çabaları her ne pahasına olrsa olsun engellemek isteyen Federal Hükümet de, bu yolda hukuku çişnemekten çekinmemektedir. Bu yaklaşım, bir hukuk devletinin sergileyeceği yaklaşım olamaz. Bu hukusuzlu»a karşı çabalarımı sürdüreceğimi kamuoyuyla paylaşırım.