Federal Hükümet uyum kurslarını değil, sa» popülizmi kısıtlasın

Federal Hükümetin uyum kurslarına ayırdığı kaynakları kısıtlamasını eleştiren Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, bu politikanın sorumlularının göçmenleri uyumu reddetikleri şeklinde suçlamaya hakkının olmadığını söyledi. “Bu kısıtlamalar, hükümetin uyum konusunu ne kadar ciddi ele aldığını gösteriyor. CDU/CSU, FDP ve SPD’li politikacılar göçmenleri uyum sağlamamak konusunda ayak diremekle suçlayarak, gerçekdışı bu sa» popülist iddialarıyla toplumu yanıltmaya çalışıyorlar” diyen Dagdelen, entegrasyon kurslarının finansmanı konusunda sunduğu bir soru önergesine hükümetin verdiği yanıtın bu gerçeği gözler önüne serdiğini ifade etti. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
Hükümet, uyum kurslarına katılma zorunluluğu olmasına rağmen kaç göçmenin bu kurslara katılmadığı konusunda bir rakam veremiyor. Buna rağmen, bu yükümlülüğün gereklerini yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanması gerektiği fikrini yaymaktan geri durmuyor. Bir de, hükümetin uzun süredir burada yaşayan, yani uyum sağlamak istemedikleri ileri sürülen göçmenlerin bu kurslara katılma olanaklarını kısıtladığı gözönünde bulundurulursa, izlenen politikaların ne denli ikiyüzlü olduğu görülüyor. Hükümet bundan sonra da, ayrılan kaynakları kurslara katılmak isteyenlerin sayısına uyarlamayacak; tersine kurslardan yararlanabileceklerin sayısını ayrılan maddi kaynaklara göre kısıtlayacak. Bir yandan göçmenlerin yıllarca uyum kursu gibi olanaklardan yararlanmasını engelleyip, diğer yandan da SPD Başkanı Gabriel, Böhmer ve de Maiziere gibi mesnetsiz suçlamalarda bulunup ardından “uyum istemeyenler gerekirse sınırdışı edilir” gibi tehditler savurursanız, Sarrazin’in yolundan yürüyorsunuz demektir.
Bugün söz konusu olan, göçmenlerin uyum kurslarına katılmaları konusunda isteksiz olmaları değil, tersine onlara yeterli olanaklar sunulmamasıdır. Sol Parti olarak, isteyenin bu kurslara katılmalarını sağlayacak koşullar yaratılmasını talep ediyoruz. Bu yönde atılacak ilk adım, uzun süredir bu ülkede yaşayan göçmenlerin kurslara katılmasını yasal hak haline getirmek, kurslarda görevli ö»retmenlere hak ettikleri icreti ödemektir.