Federal Hükümet, vatandaşlı»a geçişleri engelleme politikası izliyor

Hıristiyan Birlik Partileri Federal Meclis Grubu Başkanvekili Johannes Singhammer, 2002-2009 yılları arasında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısına atıfta bulunarak, bunun Almanya’nın dünyaya açık bir ülke olduğunu kanıtladığını ileri sürdü. "Rakamların kanıtladığı tek şey, Almanya’nın vatandaşlı»a geçiş politikasının kocaman bir felaket olduğu gerçeğidir" diyen Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, 2010 yılında da vatandaşlı»a geçiş rakamlarındaki düşüşün devam edeceğini söyledi. Federal Hükümete verdiği vatandaşlık testleri konulu bir soru önergesine göre geçt»imiz yıl bu rakamın 80 binin altında olduğunu söyleyen Dagdelen, "koalisyon ortaklarının uyumla ilgili söylemlerinin hiçbir dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu çirkin uyum politikası sonucunda göçmenlere eşit haklar tanınmamaktadır. Vatandaşlık hukukunda yapılan zorlaştırmalar, göçmenlerin ikinci sınıf vatandaş olarak görülmelerini pekiştirmektedir" dedi. Dagdelen, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

Uyumdan Sorumlu Federal Devlet Bakanı Maria Böhmer, 2008 yılında vatandaşlık testi sonucunda Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısının rekor düzeyde düşmesi karşısında, bunun özel bir durum olduğunu, rakamlarda yeniden artış yaşanacığını ileri sürmüştü. Ancak rakamlarda düşüşün sürmesi bekleniyor ve bu da, Böhmer’in do»ru konuşmadığını gösteriyor. 2010 yılında Ekim ayına dek vatandaşlı»a geçenlerin sayısı 38.822 olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Elimizde bulunan vatandaşlık testlerine ilişkin rakamlar, 2010 yılında vatandaşlı»a geçenlerin sayısının 80 bin sınırının altında kalacağını gösteriyor. 2000 yılında 186.688 kişi Alman vatandaşlığına geçerken, 2009’da bu rakam 96.121 olmuştu. 1913’ten kalma eski İmparatorluk ve Vatandaşlık Yasası’nın geçerli olduğu 1999 yılında bile 143.267 kişi Alman vatandaşlığına geçmişti.

Sol Parti olarak bu dışlayıcı politikanın bir an önce terkedilmesini istiyoruz. Almanya’yı vatanları bellemiş insanların hızlı ve kolay bir şekilde ve bürokratik engellere takılmadan vatandaşlı»a geçişlerinin yolu açılmalıdır. Bu alanda yapılan sertleştirmeler ve sergilenen ayrımcı yaklaşımlarda vazgeçilmeli, vatandaşlı»a geçişi kolaylaştıran kapsamlı yasa değişikliklerine gidilmelidir. Bu kapsamda işlem harçları sembolik bir miktara düşürülmeli, vatandaşlı»a geçişi gelire sahip olma koşuluna bağlayan düzenleme iptal edilmeli, vatandaşlık testi kaldırılmalı, üst düzey Almanca bilme koşulu kaldırılmalı, çifte vatandaşlık kabul edilmeli, beş yıldır bu ülkede yaşayan göçmenler vatandaşlı»a geçebilmelidir.