Gençlere Antisemit suçlaması yersiz

Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, göçmen kökenli müslüman gençler arasında antisemitizmin yaygın olduğu eksenli tartışmaları tek yanlı bulduğunu söyledi. Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’in konuyla ilgi açıklamalarına karşı çıkan Dagdelen, İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı çıkmayı antisemitizmle eş tutma anlayışı bu tartışmada da kendini gösteriyor. Göçmen kökenli gençlere antisemit damgası vurulmasını do»ru bulmuyorum” dedi. Dagdelen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Antisemitizm, hiçbir şekilde maruz görülemez ve ırkçılığın diğer biçimlerine olduğu gibi, antisemitizme karşı da mücadele etmek gerekir. Bugün Almanya’da göçmen kökenli olsun ya da olmasın, toplumun önemli bir kesimini kapsayan antisemit eğilimler var. Araştırmalar Yahudi karşıtlığının toplumun yüzde 13’ünde varolduğunu gösteriyor. Bu gerçek antisemitizmle mücadelenin gerekli olduğunun, eğitimde konunun daha kapsamlı ele alınması zorunluluğunun en somut kanıtıdır. Bugün Almanya’nın yakın tarihinde yaşananlar, Hitler faşizminin rolü gibi konular, tarih kitaplarında hakettiği yeri bulamamaktadır. Gündeme alınması gereken asıl sorun, neofaşist eğilimlerin geliştiği ve buna karşı mücadelenin olması gereken düzeyde yürütülmemesidir.

Ancak Cem Özdemir’in başlattığı tartışma göçmen kökenli gençleri, onları eleştiri oklarının hedefi haline getirecek yeni bir kampanya için zemin sunmaktadır. Bugün Arap ya da Türkiye kökenli göçmen gençler, antisemit ve ırkçı tehditlerin başlıca kaynağı değildir. Sorunu bu şekilde ortaya koymak, Almanya’nın bu konuda sahip olduğu tarihsel sorumluluğu göreceli hale getirmeye hizmet eder.

İsrail’in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşı çıkan ‘solcu sözde antiemperyalistleri’ de antisemitizmle suçlayan ve onları sa»cılarlala aynı kefeye koyan Sayın Özdemir, antisiyonizm ile antisemitizmi karıştırıyor. İsrail hükümetinin yaptığı insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına karşı çıkmanın antisemitizmle ilgisi yoktur.

Sevim Dagdelen

Berlin, 24 Şubat 2009