Göç Yasası’na eleştiri

ALMANYA’ya evlilik yoluyla gelecek göçmenlerin Almanca bilmesi şartını, Alman vatandaşlığına geçme koşullarını zorlaştırıcı değişiklikler içeren yeni Göç Yasasa Tasarı’sına tepki gösterildi.

Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin, oturma izni ve mülteci yasasını Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırladığı Göç Yasası’nda Değişiklik Tasarısı Federal Meclis’in dünkü oturumunda ele alındı. Hükümet partileri tasarıyı savunurken, muhalefet partileri ağır eleştirilerde bulundu.

Anayasa’ya aykırı

Sol Parti.PDS adına konuşan Sevim Dagdelen, daha kısa bir süre öncesine kadar bu tasarının aile birleşimiyle ilgili bölümünü Anayasa’ya aykırı bulan SPD’lilerin tasarıya desteklemesini kınadı. Evlilik yoluyla Almanya’ya gelecek eşlerin Almanca testine tabi tutulmasının Alman Anayasası’nın aile bütünlüğünü güvence altına alan maddesiyle ba»daşmadığıın hatırlatan Sevim Dagdelen, “Aile birleşimini kısıtlamak, Alman vatandaşlığına geçmeşi zorlaştırmak, uyum kurslarına katılmayanları bazı yaptırımlarla cezalandırmak istenmekte. Bu yaptırımlar tamamen bir dışlama politkasısıdır. Böyle bir politika ile uygum sağlanamaz” dedi.

Sevim Dagdelen, “Aile birleşimini Almanca bilme şartına bağlamak kesinlikle uyuma hizmet etmeyecektir. Ülkesinde maddi olanakları olmayan, yaşadıkları yere yakın bölgelerde Almanca kursu bulamayan insanların eşlerinin yanlarına gelmesi engellenecektir. Siz hükümet partileri olarak bu yolla Almanya’ya kimin gelip gellemeyeceğini belirlemek istiyorsunuz. Bu ayırımcııl»ı yaparken, zorla evlendirme gibi insan hakları ihlallerini istismar ediyorsunuz” diye konuştu.

Schaeuble: Amaç uyum

Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, amaçlarının Almanya’da geçerli yasaları 11 noktada AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek olduğunu belirtirken, tasarıyı savundu. “Yasada değişikliklere ihtiyacımız var” diyen Bakan Schaeuble, hedeflerinin uyumun gerçekleşmesini çabuklaştırmak olduğunu söyledi. Schaeuble, “Biz bu ülkede yaşayan göçmenlerin ve yeni geleceklerin uyum sağlamaları için tüm imkanların kullanılmasını istiyoruz. Uyum tek yönlü bir yol değildir. Buraya gelen göçmenler de uyum sağlamaya hazır olmalıdır. Biz istismarlaı engellemek isityoruz. Zorla evliliğe,sahte evliliğe karşı mücadele etmek istiyoruz. Evlilik yoluyla Almanya’ya gelecek eşlerin kendilerini ifade edebilecek düzeyde Almanca bilmelerini kanıtlamalarını istiyoruz. Bu düzenlemeyle amacımız Almanya’ya gelecek insanların burada uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır” dedi.

Wolfgang Schaeuble, bu tasarıyı yasalaştırarak Almanya’yı daha güvenli bir ülke haline getirmek olud»unu da söyledi.

Tasarı federal meclisin ilgili komisyonlarına havale edilip, üzerinden yeniden çalışma yapılmasına karar verildi.