Göç Yasası’nda yapılan değişiklikler

Federal Hükümet ortakları 2007 yılında Göç Yasası’nı sertleştirdi. 28 A»ustos 2007’de yürürlü»e konulan yasa değişikliğiyle, aile birleşimi Almanca bilme koşuluna bağlandı ve vatandaşlı»a geçişler zorlaştırıldı. Böylece ‚ikinci sınıf insan‘ ve ‚ikinci sınıf Alman vatandaşı‘ yaratma çabaları güçlendirildi. Yasanın yürürlü»e girmesinden sonra, evlenerek Almanya’daki eşinin yanına gelmek isteyenlerin sayısı yaklaşık üçte bir oranında geriledi. Yasa değişiklikleri konusunda hazırladığım bir değerlendirmenin kısa ve uzun versiyonlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.