Göç Yasası’na karşı sesimizi yükseltelim!

Federal Meclisin bu hafta gerçekleştireceği oturumlarda hükümetin Göç Yasası’nda planladığı değişiklikler görüşülecek. 13 Haziran tarihinde yapılacak olan İçişleri Komisyonu toplantısında, saat 9.30’da hükümet tasarısı ile, tasarıya ilişkin olarak sunulan değişiklik önergeleri ele alınacak. Federal Meclisin 14 Haziran tarihli bileşiminde saat 11.00-12.00 arasında konunun ele alınmasından sonra oylama gerçekleştirilecek. ‚Federal Mecliste ve Eyaletler Konseyinde oy çokluğunu elinde bulunduran Hıristiyan Birlik Partileri ile sosyal demokratlar tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa tasarı 28 Mart tarihinde Federal Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı haliyle Meclisten geçecek‘ diyen Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen’in konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasını ve 14 Haziran’da Berlin’de düzenlenecek protesto gösterilerine katılma ça»rısını aşağıdadır: