Göç Yasası’ndaki değişiklikleri geri alınsın!

Bundan bir yıl önce, 28 A»ustos 2007 tarihinde Göç Yasasında yapılan değişikikler yürürlü»e girdi.Yasa değişikiliğinin Alman Anayasası’nın ve AB hukukunun ihlali anlamına geldiği yönündeki görüşünü yineleyen Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç ve Uyum Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: