Göçmenler yararlı-yararsız diye bölünüyor

Koalisyon partileri, bugün başlayan iki günlük toplantılarında kalifiye elemanların yurtdışından Almanya’ya gelişlerini kolaylaştırmak için gerekli yasa değişikliklerini görüşecekler. Tartşmalara ilişkin bir yazılı açıklama yapan Sol Parti Federal Meclis Grubu Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen, "Yapılan araştırmalar, Almanya’da iddia edildiği gibi bir kalifiye eleman açığından söz etmenin do»ru olmadığını gösteriyor. Almanya’da onbinlerce işsiz mühendis, teknisyen gibi kalifiye eleman var. Bu alanlarda meslek eğitimi yapmak isteyen genç ise sokakta kalıyor" dedi.