Göçmenlere yerel seçim hakkı gündemde

Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Altmaier, bugün mecliste Sol Parti milletvekilleri Hakkı Keskin ve Sevim Dagdelen`in vatandaşlık yasası ve çifte vatandaşlık konularındaki sorularını yanıtlayarak, göçmenlere yerel seçim hakkı verilmesinin önce mecliste görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Altmaier, Alman hükümetinin, Avrupa Konseyi`nin AB ülkelerinde yaşayan göçmenlerin demokratik katılımlarının sağlanmasına yönelik tavsiyelerini dikkate aldıklarını belirterek, ancak bu tavsiyeleri yasallaştırmakla yükümlü olmadıklarına dikkati çekti.

Milletvekili Keskin`in, Alman hükümetinin Avrupa Konseyi tavsiyeleri do»rultusunda neler yapmayı düşündüğünü sorması üzerine Altmaier, yabancıların Alman yasalarına göre toplanma ve siyasi partilere girme hakları bulunduğunu ifade ederek, `Göçmenlere yerel düzeyde seçme hakkı verilmesi daha mecliste görüşülecek. Bu görüşmelerin beklenmesi lazım` dedi.

3 yıldan bu yana uyum kurslarının Almanya genelinde verilmesi için çalıştıklarını, böylelikle yabancıların Almanca bilmelerinin ve Almanya hakkında bilgi edinmelerinin sağlanacağını belirten Altmaier, Avrupa Konseyi`nin isteğinin de bu yönde olduğunu savundu.

Batılı devletler arasında Almanya`nın en modern vatandaşlık yasalarından birine sahip olduğunu ifade eden Altmaier, Vatandaşlık Yasası`nın yenilenmesiyle Almanya`da doğan çocukların 18 yaşına gelene kadar do»rudan Alman vatandaşı olduklarını, 23 yaşında hangi ülkenin vatandaşlığını istedikleri konusunda kendilerinin karar verebildiklerini, böylelikle Alman vatandaşlığına geçişlerin kolaylaştırıldığını kaydetti.

Keskin de Avrupa Konseyi`nin, üye ülkelerde demokrasi noksanlığı konusunda görüşmeler yaptığını, bazı ülkelerde demokrasi noksanlığının olduğunu saptadığını, Almanya`da AB vatandaşı olmayan yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığını ve bu insanların vatandaşlık haklarından yoksun olduklarını belirtti.

Milletvekili Dagdelen`in, koalisyon sözleşmesinde göçmenlere yerel seçim hakkı verilmesi konusunun inceleneceği yönünde bir ibarenin bulunduğunu hatırlatarak, bunun ne zaman inceleneceğini sormasına karşılık da Altmaier, bunun koalisyon ortakları tarafından görüşüleceğini ve incelendikten sonra da açıklanacağını söylemekle yetindi.

Dagdelen ve Keskin, konuşmaları sırasında yeni vatandaşlık yasasının yürürlü»e girdiği 2000 yılından bu yana Alman vatandaşlığına geçişlerin yüzde 40 oranında gerilediğine dikkati çekti.