Hayat Televizyonu ile Dayanışma Şenliği

Değerli misafirler,

Hayat TV’ ye düşünce ve emekleriyle can veren sevgili dostlar, hepinizi Almanya’dan bu girişimi başlatan arkadaşlarım adına saygı ve coşkuyla selamlıyorum.

Hoş geldiniz!

Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli aydınlar, politikacılar, sendikacılar, işçiler haftalardır büyük bir coşku ve heyecan yaşıyorlar.

Bu; bugün varolanlardan farklı bir televizyon kanalına kavuşmanın heyecanı ve coşkusu.

Bu; Hayat TV’yi oluşturma girişimimizin, bu kadar kısa zamanda çok geniş bir kesimle buluşmasının yarattığı heyecan ve coşku.

Bildiğiniz gibi bundan yaklaşık iki yıl önce Almanya’da erken seçim kararı alınmıştı. Neoliberal politikalara karşı çıkan partiler ve sosyal hareket, seçimlere Sol Parti çatısı altında ortak girme kararı aldıklarında ve neredeyse her on oydan birini alma başarısını gösterdiklerinde de benzeri bir heyecan ve coşku yaşamıştık.

Sevgili dostlar;

Hayatı güzelleştirmek için, ‘Hayatın bütün renklerini ortaya çıkarma’ ilkesiyle yola koyulan Hayat TV, birçok açıdan önemli. Bilgi ve iletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde araçları ellerinde bulunduran bir avuç medya tekeli, bilgisizliği, desenformasyonu yaymak için gece-gündüz çabalıyorlar. Bilgiyi, aydınlığı meta haline getirip, reyting kurbanı yapıyorlar. Emekçilerin bilinçlerini bulandırmak, sorunlara karşı mücadeleden alıkoymak, halk kesimlerini birbirlerine karşı getirmek için u»raşıyorlar. Bu u»raşlarıyla toplumu 21. yüzyılın başında yüzyıllarca öncesinin, ortaçağın karanlığına saplamaya çalışıyorlar.

İstiyorlar ki; hakları gaspedilen emekçi halk kesimleri bunu sineye çeksin! İstiyorlar ki; dünyanın dört bir köşesinde tekellerin çıkarları için halklar birbirine boğazlatılırken, kimse sesini çıkarmasın. İşte bu koşullarda ortaya çıkan Hayat TV, bu çabalara karşı çıkacağı için coşkuluyuz! Sayıları yüzleri, binleri bulmasına rağmen hep bir ağızdan düşmanlık ve savaş çığırtkanlığı yapan televizyon kanalları karşısında farklı bir soluk, farklı bir ses olacağı için umutluyuz!

Sevgili dostlar!

Hayat TV, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler için de çok önemli. Bundan tam 46 sene önce binlerce insanımız karınlarını doyurabilmek ve daha iyi bir yaşam kurabilmek için Avrupa ülkelerinin yolunu tuttu. Bugün milyonlarcası bulundukları ülkelerin bir parçası oldular. Ancak bu gerçek ne bulundukları ülkeler tarafından, ne de gittikleri ülke tarafından kabul edildi. Bulundukları ülkelerdeki yerli halkla birleşmeleri, kaynaşmaları sürekli engellendi. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından sadece döviz getiren makineler gibi görüldü. Dini ve etnik farklılıkları sürekli suistimal edilerek, ayrımcılık körüklendi.

Son dönemlerde Avrupa’da etnik ve dini köken farklılıkları giderek daha fazla kışkırtılıyor. Göçmenler ekonomik, politik ve kültürel açıdan bir problem kaynağı olarak sunuluyor. Dini ve etnik kimlikler öne çıkarılarak, yerli halkla aynı hayatı paylaşan insanlarımız bölünmeye, kendi gettolarına sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Ve na yazık ki; Avrupa’ya yönelik yayın yapan yazılı ve görsel medyanın önemli bir bölümü bu noktada kendi payına düşeni faylasızla yerine getiriyor. Siyasi ve ekonomik kaygılarla, yıllardır bu kutuplaşma ve bölünmeyi derinleştirmeye hizmet ediyorlar.

Yayın politikalarını bir yandan dini ve milli duyguları istismar etmeye dayandıran bu televizyon ve gazeteler, bir yandan da düşünce ve kültür hayatımızı alabildiğine fakirleştiriyor, içinde yaşadığımız topluma karşı önyargıları çoğaltıyorlar.

Hayat TV, bu alanda da bir alternatif olacak ve biz bu yüzden de coşkumuzu ve umudumuzu büyütüyoruz. Hayat TV, farklı etnik ve dini kökenden gelen insanların kardeşçe yaşayabileceğine, insanca yaşanacak bir dünya için elele verilmesi gerektiğine, içinde yaşadığımız ülkelerin ilerici kültürel birikimiyle daha da zenginleşeceğimize inaniyor.

Hayat TV politikadan kültüre, edebiyattan sanata-bilime kadar hayatın her alanında söylenecek ve üretecek pek çok şeyi olduğuna inanıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiyelilerin, içinde bulundukları ülkelerin halklarıyla kardeşliğini geliştirmek, ekmeklerini büyütmek ve yaşanabilir dünya yaratma çabalarına katkı sunmak için yola çıktığını ilan etti. Bu hedefine hepimizin katkılarıyla ulaşacak. Karanlı»a inat aydınlığı, düşmanlı»a inat kardeşliği, bencilliğe inat dayanışmayı, sessizliğe inat mücadeleyi büyütmek için safları sıklaştıralım.

Halkın sesine, hayatın bütün renklerine, Hayat TV’ye sahip çıkalım! Onu biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler yaratıyoruz. Hep birlikte ana-baba, abi-abla şefkatiyle ba»rımıza basalım, hasımlarına karşı koruyalım, büyütelim.

Çünkü şuna bütün yüreğimle inanıyorum:

Bu çocuğumuzu hepimiz çok seviyoruz!

-Hayat TV’ye Merhaba