Hırsız soydu, hükümet uyudu

ALMANYA‚da Sol Parti.PDS Federal Milletvekili Sevim Dagdelen’in öncülüğünde parti grubu tarafından yeşil sermaye holdingzedelerle ilgili verilen soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta “Bu alanda elimizde bilgi yok” denildi.

Önergede federal hükümetin ne zamandan beri haberi var?” sorusuna “Bu konu gizli haber alma teşkilatının görev alanına girer. Federal hükümet bu soruya ancak ilgili birimlerde yanıt verir" denildi.

Holdingzedelere federal hükümetin yardım edip etmeyeceği konusundaki soruya da “Zarar görenlere ancak yatırımı koruma ve sermayedarların zararını giderme yasası (EAEG) yasası çerçevesinde yardım yapılır. Zararın karşılanması ancak bu yasa ışığında yapılır. Bunun içinde söz konusu işletmelerin bu işi Almanya’da yapabilmeleri için izin almaları gereklidir. İzin alınsa bile EAEG’ye göre tazminat- zararının karşılanması hakkı do»maz” diye cevap verildi.

Holdingzedelerin oluşturduğu dernek ve cemiyetlerin federal hükümete baş vurup vurmadığı konusundaki soruya “Elde bu konuda bilgi yok” denildi.

Almanya’da yaşayan kaç holdingzede bulunduğu ve bunların ne kadar zarara u»radığı konusundaki soru da dahil diğer soruların çok büyük bir bölümüne “Bu konuda elde bilgi yok” yanıtı verildi.

Almanya’daki mahkemelerde şimdiye kadar kaç holdingzedenin açtığı davayı kazandığı ile ilgili bir soruya da “Bu gibi cezai soruşturmalar ve davalar eyaletlerin işidir. Federal hükümet bu konuda açıklamada bulunmaz” yanıtı verildi.

Federal hükümet bu holdinglerin Milli Görüş gibi örgütlerle ne gibi bir ilişki içinde olduğunu içeren bir soruya da “Bu holdinglerin Milli Görüş’ün aktiviteleriyle ilişkilendirilecek bilgilere sahip değiliz” yanıtını verdi.