Hükümetin en başarılı olduğu konu, vatandaşlı»a geçişleri engelleme

Federal İstatistik Dairesi’nin bugün yayınladığı rakamlara göre, Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı 2008’de yüzde 16 oranında geriledi. Federal Hükümetin en başarılı olduğu alanların başında vatandaşlı»a geçişleri engellemenin geldiğini söyleyen Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, “hükümet ortakları son dört yılda birçok yasa değişikliği ve vatandaşlık testi gibi uygulamalarla vatandaşlı»a geçmek isteyenlerin önüne yeni engeller çıkardı. Şimdi ardı arkası kesilmeyen bu çabalarının meyvelerini topluyor. ‘Göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçmelerini teşvik ediyoruz’ iddialarının da bir palavradan ibaret olduğu görüldü” dedi. Dagdelen, rakamları şöyle değerlendirdi:

Federal İstatistik Dairesi’nin yayınladığı rakamlar, partimizin eyalet meclis gruplarıyla birlikte beş hafta önce ortaya çıkardığımız verileri do»rulamaktadır. Şimdi açıklanan kesin rakamlar, Alman vatandaşlığına geçişleri teşvik ettiğini iddia eden, bunun için sözde kampanyalar yürüten, başbakanlık konutunda törenler düzenleyen hükümet ortaklarının izlediği politikanın gerçekte hangi sonuçlara yol açtığını gözler önüne seriyor. Vatandaşlı»a geçenlerin sayısı, son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Vatandaşlık konusunda yeni engel ve zorluklar çıkarmakta ustalaşan hükümetin takkesi düşmüş, keli görünmüştür.

Hükümetin izlediği caydırıcı politikalar ve çıkardığı zorluklar nedeniyle, yeterli süredir yasal olarak Almanya’da yaşayan her 45 göçmenden sadece biri geçtiğimiz yıl vatandaşlı»a geçebilmiştir. Daha iki gün önce yayınlanan Uyum Gösterge Raporu’nda, göçmenler işsiz ve yoksul olmalarının, eğitimde başarı kazanamamalarının sorumlusu olarak gösteriliyor ve uyum sağlamamakla suçlanıyordu. Her fırsatta vatandaşlık politikasını savunan ve hatta gerçekleri tersyüz ederek vatandaşlı»a geçiş rakamlarını başarı göstergesi şeklinde yorumlayan hükümet, son istatistiklere de bir kılıf uyduracaktır. Ancak ne yorum getirirlerse getirsinler, göçmenlere eşit haklar tanımama ve 2. sınıf vatandaş yaratma politikalarında ısrar ettikleri gerçeğinin üstü örtülemeyecektir. Sol Parti olarak vatandaşlı»a geçişin önündeki engellerin kaldırılması, bugünkü koşullarının kolaylaştırılması, göçmenlerin eşit haklarla toplumsal-siyasal yaşamda yer almaları için geçtiğimiz yıllarda başlattığımız girişimlerimizi güçlendirerek çabalarımızı sürdüreceğiz.