Hükümetin rakamları Bosbach’ın yalanını ortaya çıkardı

Federal Hükümet, Sol Parti Federal Meclis Grubu Uyum ve Göç Politikası Sözcüsü Sevim Dagdelen’in sunduğu uyum kurslarına ilişkin bir soru önergesini yanıtladı. Hükümetin verdiği yanıtları değerlendiren Dagdelen, “Wolfgang Bosbach göçmenlerin yüzde 40’ının uyum kurslarına katılmadığını iddia ederek, uyumu istemeyenlerin cezalandırılmasını talep etmişti. Resmi rakamları görünce, bu iddiaların ayrımcılığı, sindirme politikasını, düşmanlığı ve hakaretleri meşrulaştıran bir ortam yaratılmasına hizmet eden planlı bir saldırı olmadığına inanmak zor. Hükümetin verdiği rakamlar Bosbach’ın yalanını ortaya çıkardı” dedi. Dagdelen açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Federal Hükümetin rakamları, göçmenlerin uyum kurslarına büyük ilgi gösterdiğini belgeliyor. 2008 yılında uyum kurslarına katılma yükümlülüğü olanların yüzde 77’si bu kurslara katıldı. Dolayısıyla katılmayanların oranı Bosbach’ın iddia ettiği gibi yüzde 40 değil, yüzde 23 oldu. Kaldı ki; bu kişilerin kasıtlı ve bilinçli bir şekilde kurslara katılmayı reddettiklerini iddia etmek de mümkün değil. Çünkü taşınma, hastalık, işe başlama, hamile kalma gibi etkenler, kurslara katılımı engelleyen nedenler olabiliyor. Aynı durum, kursa başladıktan sonra tamamlamadan ayrılan yüzde 10’luk kesim için de geçerli. Bu yüzden ileri sürülen “uyum istememe” suçlaması baştan sona saçmalıktır.

Türkiye kökenli göçmenler açısından ise bu saçmalığın boyutları daha da büyük. Hükümetin rakamlarına göre, 2009’un ilk altı aylık döneminde kursa katılan Türkiyeli göçmen sayısı, katılma zorunluluğu olanların 1,5 katından fazlaydı. Bu oran 2008 yılında yüzde 110, 2005-2009 yılları arasında ortalama yüzde 106 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar ışığında göçmenlerin uyumu istemediklerini iddia etmenin tek amacı olabilir. O da, hükümet politikasının uyumun önüne çıkardığı engelleri gizleyerek zorlama ve yaptırımları haklı göstermektir. E»er gerçekten uyumu istiyorsanız, sosyal güvenlik ve yasal eşitlik alanında çıkarılan engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı sorusuna yanıt bulmanız gerekir. Göçmenlere verilen uyum ve dil kursları elbette önemlidir ve bu olanakların artmasına ve daha nitelikli hale getirilmesine kimse karşı çıkmaz. Ancak bu kursların göçmenleri Hartz IV’e, çalışma izni verilmemesine ve eğitim sistemindeki sosyal ayrımcılı»a karşı koruduğu da iddia edilemez. Göçmenlerin bu alanlarda yaşadıkları sorunlar, sürekli tekrarlandığı gibi yetersiz derecede uyum sağlamalarından kaynaklanmıyor. Tersine, ayrımcılık ve dışlama, uyumu zorlaştıran engeller olarak karşılarına çıkıyor.