Hükümetin takkesi düştü, keli göründü

Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen’in Federal Hükümete sunduğu bir soru önergesi, aile birleşimlerini Almanca bilme koşuluna bağlayan ve geçtiğimiz yıl A»ustos ayında yürürlü»e giren yasa değişikliğinin sonuçlarını ortaya çıkardı. Federal Hükümetin soru önergesine verdiği yanıta göre, geçtiğimiz yılın son üç ayında Almanya’nın dış temsilciliklerinde aile birleşimi için verilen vize sayısı, Temmuz-Eylül 2007 dönemine oranla yüzde 40 oranında geriledi. Türkiye’den gelen eşlerde ise bu oran yüzde 67,5 olarak belirlendi.