Irkçı provokasyona karşı Duisburg’ta buluşalım!

Irkçılar, son yıllarda yaratılan İslam karşıtlığını kullanarak, 27-28 Mart 2010 tarihlerinde Duisburg’taki Merkez Camii önünde eylem yapmaya hazırlanıyor. “Irkçılar 9 Mayıs’ta gerçekleştirilecek KRV eyalet seçimleri öncesinde güç toplamak için etnik ve dini köken ayrılığını kullanacaklar” diyen Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dagdelen, ancak başta sendikalar ve antifaşist çevreler olmak üzere demokratik kuruluşların bu planları boşa çıkarmak ve Duisburg’taki ırkçı gösteriyi engellemek için güçlerini birleştirdiğini söyledi. KRV eyaletinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri de bu karşı gösterilere katılmaya ve iki yıl önce Köln’de yaşandığı gibi gösterinin engellenmesine katkıda bulunmaya çağıran Dagdelen, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

Özellikle son on yılda egemen siyaset tarafından “İslam karşıtlığı” kışkırtılarak güçlendirilen ayrımcılık, en çok da Avrupa ülkelerindeki ırkçı-faşist örgütlerin işine yaradı. Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da neonazi örgütleri çalışmalarının merkezine İslam düşmanlığını alıyorlar. Ancak ırkçılık ve faşizm karşıtları, Neonazilerin bu planlarına sessiz kalmıyor. İki yıl önce Köln’de büyük cami yapımını gerekçe göstererek Anti-İslam Konferansı düzenlemek isteyen Pro Köln ve Pro NRW örgütleri, onbinlerce insanın gösterdiği tepki üzerine amaçlarına ulaşamamıştı.
Ancak ırkçılar, bu planlarını şimdi de Duisburg’ta sahnelemek ve 27-28 Mart tarihlerinde Duisburg’taki Merkez Camii önünde eylem yapmak istiyorlar. Ve demokratik güçler de bir kez daha, ırkçılara karşı halkların kardeşliği mesajı veren karşı gösterilere hazırlanıyor. Sendikalar, antifaşist örgütler ve demokratik kuruluşlar, cami ve İslam karşıtlığı adı altında bir araya gelen ırkçılara karşı sessiz kalmamaya çağırıyor. Köln, Dresden ve daha birçok örnekte gördüğümüz gibi, emekçileri dini ve etnik kökenlerine göre bölmeye çalışanlara karşı başarılı bir mücadele sürdürülüyor. Gösteri hakkının savunulması gerekçesiyle antifaşist kurumların kriminalize edildiği, ırkçıların gösterisini engelleme ça»rısı yapanların hakkında soruşturma açıldığı mahkeme kararlarını ve güvenlik güçlerinin tavırlarını kınıyorum. Bu karar ve tavırlar da ırkçılı»a karşı mücadeleyi zayıflatamayacaktır.
Duisburg’ta do»muş bir kişi olarak, bu mücadeleye destek veriyorum. Pazar günü gerçekleştirilecek protesto gösterisinin iznini bizzat ben aldım. Ayrıca karşı gösteriler için hazırlanan ça»rının ilk imzacılarındanım. KRV’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri, bu oyunları boşa çıkarmak için düzenlenen karşı gösterilere katılmaya, hep birlikte sesimizi yülseltmeye çağırıyorum.
İşsizlik, yoksulluk, eğitim gibi alanlardaki sorunların kaynağını göçmenler gibi göstererek, halkı yerli-yabancı, hıristiyan-müslüman diye bölmeye çalışan ırkçılara verebileceğimiz en iyi yanıt, dil, din ve etnik köken ayrımı gözetmeden bu karşı gösterilerde yanyana yürümek ve ırkçı gösterileri engellemek olacaktır. Komşumuzla, iş arkadaşımızla, sınıf arkadaşımızla birlikte alanlara çıkarak ırkçıların bizi bölme ve karşılıklı olarak güvensizlık yaratma amacına ulaşmalarını hep birlikte engelleyelim.