Irkçılı»a karşı mücadele önergesi

Federal Meclis’e dün verilen önergeyle ırkçılıkla mücadele edilmesi istendi. Sol Parti Meclis Grup milletvekilleri Sevim Dagdelen, Petra Pau, Ull Jelpke, Jan Korte, Kersten Naumann ve Wolfgang Neskovic imzasıyla verilen önergede, ırkçılı»a karşı ulusal eylem planının hazırlanıp hayata geçirilmesi istendi.

Sol Parti verdiği önergede hükümetin daha önce açıkladığı "Irkçılı»a karşı ulusal eylem planının" zaman kaybetmeden hayata geçirmesini istedi. Önergede hükümetin öngördüğü ve hayata geçirmekte geciktiği ırkçılı»a karşı ulusal eylem planının yetersiz olduğu vurgulanırken, eylem planı içine göçmenlere seçme ve seçilme hakkının yanı sıra iş piyasasına sınırsız giriş haklarının da tanınması talep edildi.

Önergede eylem planının 31 Aralık tarihine kadar hayata geçirilmesi de istendi. Dagdelen yaptığı açıklamada Almanya’da son dönemde ırkçı saldırıların arttığına dikkat çekerken ‚Irkçılıkla mücadele için etkin önlemler alınmadan, planlı çalışma yapılmadan atılacak her adım yetersiz kalacaktır‘ dedi.