Kışkırtmalara sa»duyu ile cevap verelim

Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dagdelen Türk ve Kürtleri kışkırtmalara karşı ortak tavır almaya çağırdı.

Federal Meclis Türk-Alman Dostluk Grubu’nun Başkanvekili Sevim Dagdelen: Yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşayan Türk ve Kürt emekçilerini birbirine karşı kışkırtma çabaları var. Avrupa’da da Türkiye kökenli göçmenler arasında bu çabaların hızlandırıldığına tanık oluyoruz. Tezgahlanan bu oyunları boşa çıkarmak için sa»duyulu davranmak, kardeşliği güçlendirmek ve demokratik çözüm yollarını daha güçlü savunmak gerekiyor. Sayıları 3,5 milyonu aşan Avrupa’daki Türkiye kökenli göçmenlerin sa»duyulu davranarak bu kışkırtma çabalarına gerekli yanıtı vereceğine inanıyor ve toplumsal gerginlikleri Avrupa sokaklarına taşımaya çalışanlara ra»bet göstermemeye çağırıyorum.
Sınırdışını savunanların bu ülkede do»up yetişmiş gençleri toplumun bir parçası olarak görmedikleri bir kez daha ortaya çıkıyor. Uyum politikalarında sertlik yanlısı olanların, sorunun çözümünü gençlerin sınırdışı edilmesinde görmeleri hiç de şaşırtıcı değil. Alman gençleri ırkçı-aşırı sa»cı akımlardan korumak için haklı olarak projeler ve eğitim programları hazırlanmasını, işsizlikle savaşılmasını talep ederken, Türkiye kökenli göçmenler söz konusu olunca çözümü sınırdışı etmekte görmeleri kabul edilemez.